• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення надійного та сталого функціонування сфер електроенергетики та теплопостачання"

01.10.2020

ПРОЄКТ


ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення надійного та сталого функціонування сфер електроенергетики та теплопостачання


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:


І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

1) статті 95-1, 188-20, 244-13 викласти в такій редакції:

«Стаття 95-1. Порушення вимог нормативно-правових актів та нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання учасників ринку електроенергії, теплових, теплогенеруючих, тепловикористальних установок та мереж суб’єктів відносин у сферах теплопостачання та електроенергетики

Порушення вимог нормативно-правових актів та нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання учасників ринку електроенергії, теплових, теплогенеруючих, тепловикористальних установок та мереж суб’єктів відносин у сферах теплопостачання та електроенергетики -

тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -

тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;

«Стаття 188-20. Невиконання законних вимог посадових осіб  центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) у галузі електроенергетики

Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) у галузі електроенергетики та його територіальних органів, або створення перешкод для виконання покладених на них обов'язків, -

тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -

тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;

«Стаття 244-13. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) у галузі електроенергетики

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) у галузі електроенергетики, розглядає справи про адміністративні правопорушення, передбачені  статтями 95-1 і 188-20.

Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) у галузі електроенергетики, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:

керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) у галузі електроенергетики, його заступники, а також інші уповноважені керівником посадові особи цього органу.»;

2) доповнити новими статтями 188-56, 244-24 такого змісту:

«Стаття 188-56. Невиконання законних вимог посадових осіб  центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) у галузі теплопостачання

Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) у галузі теплопостачання, або створення перешкод для виконання покладених на них обов'язків, -

тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -

тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;

«Стаття 244-24. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) у галузі теплопостачання

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) у галузі теплопостачання розглядає справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 95-1 і 188-56.

Від імені органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) у галузі теплопостачання розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:

керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) у галузі теплопостачання, його заступники, а також інші уповноважені керівником посадові особи цього органу.»;

3) пункт 1 частини першої статті 255 доповнити новими абзацами такого змісту:

«центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) у галузі електроенергетики (статті 95-1, 188-20);

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) у галузі теплопостачання (статті 95-1, 188-56).».

2. Частину п’яту статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389) після слів «державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення» доповнити словами та знаками «, державного нагляду (контролю) у галузі електроенергетики, державного нагляду (контролю) у галузі теплопостачання».

3. У Законі України «Про ринок електричної енергії» (Відомості Верховної Ради України 2017 р., № 27-28, ст. 312):

1) частину першу статті 1 доповнити новими пунктами такого змісту:

«11) аварія на об’єкті електроенергетики - небезпечна подія техногенного (з конструктивних, виробничих, технологічних, експлуатаційних причин тощо) чи природного походження, яка спричинила загибель людей чи створює на об’єкті або території загрозу життю та здоров’ю людей і призводить до пошкодження, виходу з ладу або руйнування будівель, споруд та обладнання, порушення виробничого або технологічного процесу чи завдає шкоди навколишньому природному середовищу, чи призводить до недовідпуску споживачам електричної енергії на величину 10 тис. кВт·год і вище;»;

«441) моніторинг – система безперервних спостережень за діяльністю учасників ринку електричної енергії;»;

«591) особлива група непобутових споживачів – суб’єкти господарювання, які є споживачами  електричної енергії, перерва в електропостачанні яких, становить небезпеку для життя чи здоров’я людей, загрозу навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, може спричинити розлад складного технологічного процесу або на об’єктах яких розміщено пристрої системної протиаварійної автоматики, що забезпечують операційну безпеку ОЕС України;»;

«891) технологічне порушення - порушення в роботі обладнання, об’єкта електроенергетики чи енергосистеми в цілому, яке супроводжується відхиленням хоча б одного з експлуатаційних параметрів від граничнодопустимих значень, що призвело або може призвести до зниження надійності роботи, несправності, виходу з ладу обладнання, зниження параметрів якості та/або припинення електропостачання або створити загрозу життю та здоров’ю людей чи завдати шкоди навколишньому природному середовищу, або несправність (відмова в роботі) обладнання із зазначеними наслідками, яке відбулося внаслідок технічних причин або в результаті дій (у тому числі помилкових) персоналу. Залежно від характеру і наслідків технологічні порушення в роботі енергоустановок поділяються на аварії, порушення в роботі атомних електростанцій, відмови I та II категорій, порушення окремого та цехового обліку;»;

2) у частині четвертій статті 5:

пункт 4 викласти в такій редакції:

«4) розроблення і затвердження правил безпеки постачання електричної енергії та здійснення моніторингу безпеки постачання електричної енергії, а також здійснення нормативно-правового регулювання з питань:

-   проведення моніторингів у сфері електроенергетики;

- обліку та розслідування технологічних порушень, аварій в роботі енергетичного господарства;

- складання і застосування графіків обмеження та аварійного відключення споживачів, а також протиаварійних систем зниження електроспоживання;

- організації підготовки об'єктів електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий (опалювальний) період, грозовий період, період льодоходу, весняної повені, підвищених та низьких температур, в умовах надзвичайних ситуацій;

- організації спеціальної підготовки і навчання з питань технічної експлуатації об’єктів електроенергетики;

- організації проведення вимірів електричного навантаження в режимний день;

- організації звітності та інших заходів необхідних для забезпечення надійного функціонування ОЕС України;

- технічної експлуатації станцій та мереж, енергетичного обладнання, випробування та ремонту електроустановок і мереж;»;

доповнити пунктом 101 такого змісту:

«101) координація організації протиаварійної роботи в енергетичній галузі;»;

 3) статтю 9 викласти в такій редакції:

«Стаття 9. Державний енергетичний нагляд (контроль) в електроенергетиці

1. Державний нагляд (контроль) в електроенергетиці здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через відповідного міністра згідно із законодавством.

2. Предметом державного енергетичного нагляду (контролю) в електроенергетиці є господарська діяльність учасників ринку (крім побутових споживачів та споживачів, не віднесених до особливої групи непобутових споживачів), пов’язана з виробництвом, споживанням, передачею та розподілом електричної енергії, а також з використанням енергії для власних потреб в частині технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання, випробування та ремонту електроустановок і мереж.

3. Способом здійснення державного енергетичного нагляду (контролю) в електроенергетиці є проведення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, відповідних обстежень, перевірок, оглядів електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання, електроустановок і мереж піднаглядних (підконтрольних) суб’єктів господарювання у порядку, визначеному Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Окремими способами державного енергетичного нагляду (контролю), які не належать до заходів державного нагляду (контролю), визначених Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», є здійснення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики таких заходів:

моніторинг технічного стану та організації експлуатації енергетичного обладнання;

розслідування технологічних порушень, аварій (в тому числі участь у відповідних комісіях) на об’єктах електроенергетики;

участь у комісіях з оцінки стану готовності об’єктів електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий (опалювальний) період, проходження грозового періоду та періодів високих і низьких температур, льодоходу, весняної повені та в умовах надзвичайних ситуацій;

моніторинг та контроль за розглядом розгляду спірних питань щодо приєднання електричних установок замовників до електричних мереж.

Особливими додатковими підстави для проведення позапланового заходу є:

1) виявлення за результатами моніторингу, проведеного центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) у галузі електроенергетики, невідповідності фактичним обставинам поданої оператором системи передачі/оператором систем розподілу інформації, а також інформації поданої учасником ринку щодо здійснення ним реконструкції/модернізації, ремонтів енергетичного обладнання електричних станцій та мереж або перешкоджання у здійсненні такого моніторингу;

2) виявлення факту неповідомлення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, про технологічне порушення, аварію на обладнанні електричних станцій та мереж учасників ринку (крім побутових споживачів та споживачів не віднесених до особливої групи непобутових споживачів), обов’язок про повідомлення якого встановлений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі;

3) виявлення фактів порушень вимог правил технічної експлуатації електричних стацій і мереж та інших нормативно-правових актів, нормативних документів:

 за результатами розслідування причин і наслідків технологічних порушень;

під час роботи комісії щодо підготовки суб’єктів електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий (опалювальний) період, проходження грозового періоду, періодів високих та низьких температур, льодоходу, весняної повені.4. На центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, покладається:

1) здійснення державного енергетичного нагляду за електричними установками і мережами учасників ринку (крім побутових споживачів та споживачів не віднесених до особливої групи непобутових споживачів);

2) здійснення державного енергетичного нагляду (контролю) за дотриманням учасниками ринку (крім побутових споживачів та споживачів не віднесених до особливої групи непобутових споживачів), у тому числі на об’єктах альтернативної енергетики незалежно від їх форми власності, вимог правил та інших нормативно-правових актів і нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, технічного стану електричних установок, станцій і мереж, а саме за:

забезпеченням надійного та безпечного постачання електричної енергії споживачам;

відповідністю схем електропостачання особливої групи не промислових споживачів, а саме споживачів першої категорії і особливої групи першої категорії (зовнішніх та внутрішніх) споживачів та їхніх струмоприймачів;

наявністю та станом резервних автономних джерел живлення на об’єктах особливої групи непобутових споживачів електричної енергії першої категорії і особливої групи першої категорії з надійності електропостачання;

дотриманням встановленого нормативними документами з питань електроенергетики порядку застосування оператором системи передачі, оператором системи розподілу та електропостачальником заходів з обмеження та/або припинення постачання електричної енергії споживачам;

дотриманням особливого режиму відключення та/або обмеження електропостачання захищених споживачів;

забезпеченням належного технічного стану елементів обладнання системної протиаварійної автоматики, встановлених у учасників ринку (крім побутових споживачів та споживачів не віднесених до особливої групи непобутових споживачів);

дотриманням показників якості електричної енергії згідно з вимогами нормативних документів.

3) контроль за організацією та періодичністю проведення спеціальної підготовки працівників, які забезпечують оперативно-технологічне управління і технічне обслуговування обладнання на об’єктах електроенергетики, періодичністю перевірки рівня знань зазначених працівників щодо вимог відповідних нормативно-правових актів та нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, технічного стану електричних установок, станцій і мереж, участь у проведенні перевірки знань;

4) проведення моніторингу та здійснення контролю за розглядом спірних питань щодо приєднання електричних установок замовників до електричних мереж;

5) розслідування (у тому числі підчас участі у роботі відповідних комісій) технологічних порушень, аварій на обладнанні електричних мереж учасників ринку (крім побутових споживачів та споживачів не віднесених до особливої групи непобутових споживачів), які призвели до порушення роботи ОЕС України;

6) участь у роботі комісій учасників ринку щодо оцінки стану готовності до роботи в осінньо-зимовий (опалювальний) період, проходження грозового періоду та періоду підвищених та низьких температур, льодоходу, весняної повені та в умовах надзвичайних ситуацій;

7) надання центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, висновку щодо пріоритетності технічних рішень для розвитку системи передачі та систем розподілу, передбачених проєктами інвестиційних програм оператора системи передачі та операторів систем розподілу, виконання ними інвестиційних програм в частині фактичного будівництва, реконструкції та модернізації електричних мереж, а також результатів перевірок здійснення учасниками ринку реконструкції та модернізації енергетичного обладнання електричних станцій, достовірності та обґрунтованості інформації наданої учасниками ринку для виконання таким органом своїх повноважень;

8) виконання інших функцій відповідно до цього Закону.

5. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, під час здійснення державного енергетичного нагляду (контролю) має право:

1) безперешкодного доступу посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики на об’єкти електроенергетики учасників ринку (крім побутових споживачів та споживачів не віднесених до особливої групи непобутових споживачів);

2) вимагати від учасників ринку (крім побутових споживачів та споживачів не віднесених до особливої групи непобутових споживачів) усунення виявлених порушень вимог відповідних нормативно-правових актів та нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, технічного стану електричних установок і мереж;

3) видавати учасникам ринку обов’язкові для виконання розпорядчі документи щодо усунення порушень вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, технічного стану електричних установок і мереж;

4) фіксувати процес проведення державного енергетичного нагляду (контролю) чи кожну окрему дію за допомогою засобів аудіо- та відеотехніки;

5) застосовувати відповідно до законодавства штрафні санкції до учасників ринку за порушення вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, технічного стану електричних установок і мереж;

6) складати протоколи та розглядати справи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

7) ініціювати зупинення експлуатації електричних установок і мереж шляхом подання відповідного позову до суду на підставі акта, складеного за результатами здійснення заходу, в ході якого виявлено їх незадовільний технічний стан та/або організацію їх експлуатації;

8) вимагати від учасників ринку, їх посадових осіб припинення дій, що перешкоджають здійсненню державного енергетичного нагляду (контролю);

9) одержувати від учасників ринку, їх посадових осіб на письмовий запит безоплатно відповідно до законодавства необхідну для виконання покладених на нього завдань інформацію з питань, що виникають під час здійснення державного енергетичного нагляду (контролю);

10) надавати учасникам ринку консультаційну допомогу та розглядати спірні питання, що виникають між учасниками ринку, у межах своєї компетенції;

11) надавати висновок щодо технічного обґрунтування вимог технічних умов на приєднання за письмовим зверненням замовника;

12) одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів електроенергетики та споживачів інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

13) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, у тому числі урядовими, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами, базами даних оперативно-диспетчерського управління, інформаційними базами операторів систем розподілу та систем передачі з питань функціонування ринку електричної енергії;

14) вносити керівникам учасників ринку (крім побутових споживачів та споживачів не віднесених до особливої групи непобутових споживачів) або їх уповноваженим представникам подання про усунення від виконання обов’язків працівників керівного, оперативного та оперативно-виробничого персоналу, дії чи бездіяльність яких призвели до порушення вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань експлуатації електричних станцій і мереж, технічного стану електричних установок, станцій і мереж або яка не пройшла в установленому порядку перевірку знань правил технічної експлуатації електричних станцій, установок і мереж;

15) приймати рішення про відбір зразків продукції (частин електроенергетичного обладнання тощо) для проведення експертизи;

16) здійснювати у встановленому законодавством порядку претензійну та позовну роботу, спрямовану на реалізацію його повноважень відповідно до Конституції та законів України.

6. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, забезпечує конфіденційність отриманої інформації, що використовується ним для здійснення своїх функцій та становить комерційну таємницю, відповідно до вимог законодавства.

7. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, здійснює й інші повноваження відповідно до закону.

8. Фінансування центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, здійснюється за рахунок коштів загального та спеціального фондів Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.»;

4) частину дев’ятнадцяту статті 21 викласти в такій редакції:

«19. За письмовим зверненням замовника центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики здійснює розгляд скарг щодо спірних питань, що виникають під час процедури приєднання (в тому числі щодо технічної обґрунтованості вимог технічних умов на приєднання, їх відповідності вимогам нормативно-технічних, нормативних документів, стандартам, нормам та правилам). Під час розгляду скарги оператори систем розподілу та систем передачі зобов’язані надавати центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики запитувану ним інформацію та документи у встановлені ним строки.

У разі виявлення за результатами розгляду звернення замовника порушень нормативно-правових актів, нормативно-технічних, нормативних документів, стандартів, норм та правил центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики в межах компетенції видає оператору систем розподілу та/або систем передачі обов’язкові до виконання приписи про їх усунення.

Припис центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики може бути оскаржено в судовому порядку.

Оскарження припису не зупиняє його виконання.»;

5) у статті 77:

пункт 6 частини четвертої виключити;

доповнити новою частиною восьмою такого змісту:

«8. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, у разі виявлення правопорушень на ринку електричної енергії приймає у межах своїх повноважень рішення про накладення штрафів на учасників ринку (крім побутових споживачів та споживачів не віднесених до особливої групи непобутових споживачів) у таких розмірах:

1) за ухилення від виконання або несвоєчасне виконання приписів (крім питань пов’язаних з приєднанням до електричних мереж) - до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

2) за неподання інформації або подання завідомо недостовірної інформації, передбаченої нормативно-правовими актами, що регулюють засади функціонування об’єднаної енергетичної системи України, а також за неподання копій документів з питань організації експлуатації та оперативного управління, пояснень та іншої інформації на законну вимогу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики – до 1 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

3) за створення перешкод у здійсненні державного енергетичного нагляду (контролю) - до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Штрафні санкції застосовуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики шляхом прийняття відповідного рішення, яке оформлюється у вигляді постанови.

Штраф може бути накладено протягом шести місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше одного року з дня його вчинення.

Учасники ринку не пізніше 15 днів з дня вручення або отримання копії постанови про накладення штрафу зобов’язані сплатити штраф та надати центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики копію завіреного банком платіжного документа, що засвідчує факт сплати штрафу.

Постанова про накладення штрафу є виконавчим документом. У разі несплати штрафу та/або ненадання копії платіжного документа, що засвідчує факт сплати штрафу, в зазначений строк, виконання постанови про накладення штрафу здійснюється державною виконавчою службою в порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження.».

У зв’язку з цим частини восьму та  дев’яту вважати відповідно частинами дев’ятою та  десятою;

частину десяту викласти в такій редакції:

«Суми стягнених штрафів зараховуються до Державного бюджету України.

Суми штрафів, у разі їх несплати, стягуються у судовому порядку, крім випадків, передбачених частиною восьмою статті 77 цього Закону.».


4. У Законі України «Про теплопостачання» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 28, ст. 373):

1) абзац дванадцятий статті 1 після слів  «надійної експлуатації теплових мереж» доповнити словами та знаками «, тепловикористальні установки»;

2) доповнити новою статтею 11-1 такого змісту:

«Стаття 11-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері державного нагляду (контролю) у галузі теплопостачання

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері державного нагляду (контролю) у галузі теплопостачання належить:- формування державної політики у сфері державного нагляду (контролю)у галузі теплопостачання;

- здійснення нормативно-правового регулювання з питань:

-  проведення моніторингів у сфері теплопостачання;

- обліку та розслідування технологічних порушень, аварій на об’єктах у сфері теплопостачання;

- організації підготовки об’єктів у сфері теплопостачання до роботи в опалювальний період та в умовах надзвичайних ситуацій;

- організації спеціальної підготовки і навчання з питань технічної експлуатації теплових, теплогенеруючих, тепловикористальних установок та мереж;

- організації звітності суб’єктів відносин у сфері теплопостачання та інших заходів необхідних для забезпечення енергетичної безпеки держави;

- технічного стану та організації експлуатації теплових, тепловикористальних установок і мереж, теплоенергетичного обладнання, випробування та ремонту зазначених установок і мереж, режимів постачання теплової енергії;

- розроблення і затвердження галузевих технічних регламентів відповідно до Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»;

- здійснення в межах своєї компетенції науково-технічної політики у сфері теплопостачання;

- здійснення інших повноважень, визначених цим Законом, іншими законами України та покладених на нього Кабінетом Міністрів України.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері державного нагляду (контролю) у галузі теплопостачання, має право отримувати від суб’єктів відносин у сфері теплопостачання інформацію, необхідну для виконання ним своїх повноважень відповідно до вимог цього Закону.»;

3) Статтю 14 викласти в такій редакції:

«Стаття 14. Державний нагляд (контроль) у сфері теплопостачання

Державний нагляд (контроль) у сфері теплопостачання здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) у галузі теплопостачання, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через відповідного міністра згідно із законодавством.

Предметом державного енергетичного нагляду (контролю) у сфері теплопостачання є господарська діяльність, пов’язана з виробництвом, транспортуванням, постачанням та використанням теплової енергії в частині технічного стану та організації експлуатації теплових, тепловикористальних установок і мереж, теплоенергетичного обладнання суб’єктів відносин у сфері теплопостачання (крім внутрішньобудинкових систем теплопостачання багатоквартирних будинків), випробування та ремонту зазначених установок і мереж, режимів постачання теплової енергії.

Способом здійснення державного енергетичного нагляду (контролю) у сфері теплопостачання є проведення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) у галузі теплопостачання, відповідних обстежень, перевірок, оглядів, інспектування теплових, тепловикористальних установок і мереж, теплоенергетичного обладнання (крім внутрішньобудинкових систем теплопостачання багатоквартирних будинків) суб’єктів відносин у сфері теплопостачання у порядку, визначеному Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" з урахуванням особливостей визначених цим Законом.

Окремими способами державного енергетичного нагляду (контролю) у сфері теплопостачання, які не належать до заходів державного нагляду (контролю), визначених Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", є здійснення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі теплопостачання, таких заходів:

моніторинг технічного стану та організації експлуатації енергетичного обладнання;

розслідування технологічних порушень, аварій (в тому числі підчас участі у відповідних комісіях) на об’єктах у сфері теплопостачання; участь у комісіях з оцінки стану готовності об’єктів у сфері теплопостачання до роботи в опалювальний період та в умовах надзвичайних ситуацій.

Особливими додатковими підстави для проведення позапланового
заходу є:

1) виявлення за результатами моніторингу, проведеного центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) у галузі теплопостачання, невідповідності фактичним обставинам інформації, поданої суб’єктом у сфері теплопостачання такому органу або центральному органу, що забезпечує формування політики у сфері державного нагляду (контролю) у галузі теплопостачання, або перешкоджання у здійсненні такого моніторингу;

2) виявлення факту неповідомлення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) у галузі теплопостачання, про технологічне порушення, аварію на обладнанні теплових, тепловикористальних установок і мереж, обов’язок про повідомлення якого встановлений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері державного нагляду (контролю) у галузі теплопостачання;

3) виявлення фактів порушень вимог правил технічної експлуатації теплових установок і мереж та інших нормативно-правових актів, нормативних документів:

за результатами розслідування причин і наслідків технологічних порушень;

під час оцінки стану готовності об’єктів у сфері теплопостачання до роботи в опалювальний період та в умовах надзвичайних ситуацій.

На центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі теплопостачання, покладається:

1) здійснення державного енергетичного нагляду (контролю) за тепловими, тепловикористальними установками та мережами суб’єктів відносин у сфері теплопостачання;

2) здійснення державного енергетичного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами відносин у сфері теплопостачання вимог правил та інших нормативно-правових актів і нормативних документів з питань технічного стану та організації експлуатації теплових, тепловикористальних установок та мереж, випробування та ремонту, забезпеченням належного технічного стану елементів обладнання технологічного захисту;

3) здійснення державного енергетичного нагляду (контролю) у сфері теплопостачання за додержанням встановлених нормативно-правовими актами, нормативними документами режимів постачання теплової енергії;

4) розслідування (в тому числі під час участі у роботі відповідних комісій) технологічних порушень, аварій на обладнанні суб’єктів відносин у сфері теплопостачання;

5) участь у роботі комісій суб’єктів відносин у сфері теплопостачання щодо оцінки стану готовності об’єктів у сфері теплопостачання до роботи в опалювальний період та в період надзвичайних ситуацій;

6) контроль за організацією та періодичністю проведення спеціальної підготовки працівників, які забезпечують оперативно-технологічне управління і технічне обслуговування теплових, тепловикористальних установок та мереж, теплоенергетичного обладнання, періодичністю перевірки рівня знань зазначених працівників щодо вимог відповідних нормативно-правових актів та нормативних документів з питань технічного стану та організації експлуатації теплових, тепловикористальних установок та мереж, участь у проведенні перевірки знань;

7) надання суб’єктам господарської діяльності, які здійснюють виробництво, постачання та транспортування теплової енергії, за їх зверненням, висновку щодо пріоритетності технічних рішень для підвищення рівня надійності та забезпечення ефективної роботи систем централізованого теплопостачання, передбачених проєктами інвестиційних програм суб’єктів відносин у сфері теплопостачання;

8) видача акта щодо підтвердження факту відсутності газифікації природним газом багатоквартирних будинків та відсутності або нефункціонування в зазначених будинках систем централізованого теплопостачання;

9) участь у роботі комісій, робочих груп, створених відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування з питань розробки схем теплопостачання населених пунктів та регіональних програм модернізації систем теплопостачання;

10) виконання інших функцій відповідно до цього Закону.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) у галузі теплопостачання, під час здійснення державного нагляду має право:

1) безперешкодного доступу посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) у галузі теплопостачання на об’єкти суб’єктів відносин у сфері теплопостачання;

2) вимагати від суб’єктів відносин у сфері теплопостачання усунення виявлених порушень вимог відповідних нормативно-правових актів та нормативних документів з питань технічного стану та організації експлуатації теплових, тепловикористальних установок і мереж, теплоенергетичного обладнання, випробування та ремонту зазначених установок і мереж, режимів постачання теплової енергії; 

3) видавати суб’єктам відносин у сфері теплопостачання обов’язкові для виконання розпорядчі документи щодо усунення порушень вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань технічного стану та організації експлуатації теплових, тепловикористальних установок і мереж, теплоенергетичного обладнання, випробування та ремонту зазначених установок і мереж, режимів постачання теплової енергії; 

4) фіксувати процес проведення державного нагляду у сфері теплопостачання чи кожну окрему дію за допомогою засобів аудіо- та відеотехніки;

5) застосовувати відповідно до законодавства штрафні санкції до суб’єктів відносин у сфері теплопостачання за порушення вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань технічного стану та організації експлуатації теплових, тепловикористальних, теплогенеруючих установок та мереж, випробування та ремонту зазначених установок і мереж, режимів постачання теплової енергії;

6) складати протоколи та розглядати справи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

7) ініціювати зупинення експлуатації теплових, тепловикористальних установок та мереж шляхом подання відповідного позову до суду на підставі акта, складеного за результатами здійснення заходу, в ході якого виявлено їх незадовільний технічний стан та/або організацію їх експлуатації;

8) вимагати від суб’єктів відносин у сфері теплопостачання, їх посадових осіб припинення дій, що перешкоджають здійсненню державного нагляду (контролю) у сфері теплопостачання;

9) одержувати від суб’єктів відносин у сфері теплопостачання, їх посадових осіб на письмовий запит безоплатно відповідно до законодавства необхідну для виконання покладених на нього завдань інформацію з питань, що виникають під час здійснення державного нагляду у сфері теплопостачання;

10) надавати суб’єктам відносин у сфері теплопостачання консультативну допомогу та розглядати спірні питання, що виникають між суб’єктами відносин у сфері теплопостачання, у межах своєї компетенції;

11) приймати рішення про відбір зразків продукції (частин теплоенергетичного обладнання тощо) для проведення експертизи;

12) надавати висновок щодо технічного обґрунтування вимог технічних умов на приєднання за письмовим зверненням замовника;

13) одержувати від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів відносин у сфері теплопостачання та споживачів на письмовий запит безплатно відповідно до законодавства необхідну для виконання покладених на нього завдань інформацію з питань, що виникають під час здійснення державного енергетичного нагляду (контролю) у сфері теплопостачання;

14) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, у тому числі урядовими, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами, базами даних суб’єктів відносин у сфері теплопостачання;

15) вносити керівникам суб’єктів господарської діяльності або їх уповноваженим представникам подання про усунення від виконання обов’язків відповідальної за теплове господарство посадової особи, дії чи бездіяльність якої призвели до порушення вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань технічного стану та організації експлуатації теплових, тепловикористальних, теплогенеруючих установок та мереж, теплоенергетичного обладнання або яка не пройшла в установленому порядку перевірку знань з цих питань;

16) вимагати від суб’єктів відносин у сфері теплопостачання додержання встановлених нормативно-правовими актами, нормативними документами режимів постачання теплової енергії;

17) здійснювати у встановленому законодавством порядку претензійну та позовну роботу, спрямовану на реалізацію його повноважень відповідно до Конституції та законів України.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі теплопостачання, забезпечує конфіденційність отриманої інформації, що використовується ним для здійснення своїх функцій та становить комерційну таємницю, відповідно до вимог законодавства.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі теплопостачання, здійснює й інші повноваження відповідно до Закону.

Фінансування центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі теплопостачання, здійснюється за рахунок коштів загального та спеціального фондів Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.».


5. У пункті 1 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про стандартизацію» (Відомості Верховної Ради України, 2019 р., № 46, ст. 295) слова та цифри «67 та 116» замінити словами  та цифрами «67, 87, 116 та 125».

 

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


2. Кабінету Міністрів України:

у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити прийняття відповідно до своїх повноважень нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Дмитро РАЗУМКОВ


Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу

Аналіз регуляторного впливу від 27.11.2020

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux