• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
Проєкт постанови КМУ «Про внесення змін до Правил охорони електричних мереж»

ПРОЄКТ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від « ____» _______ 2021 р.  №_________

Київ


Про внесення змін до Правил охорони електричних мереж 


Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести зміни до Правил охорони електричних мереж, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 1997 р. № 209 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 10, с. 28), виклавши їх у редакції, що додається. 

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування. Прем’єр-міністр України

Д. Шмигаль
____________

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 4 березня 1997 р. № 209

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від _________ 2021 р.  № __________)

ПРАВИЛА 

охорони електричних мереж 

Загальна частина 

1. Ці Правила встановлюють вимоги щодо визначення меж охоронних зон електричних мереж, режиму використання земель у межах охоронних зон електричних мереж, а також визначають заходи з охорони електричних мереж. 

2. Дія цих Правил поширюється на учасників ринку електричної енергії, юридичних та фізичних осіб, у власності яких перебувають об’єкти передачі електричної енергії і/або які здійснюють їх експлуатацію (далі – власники електричних мереж), а також яким надано у власність, постійне або тимчасове користування земельні ділянки, на яких знаходяться об’єкти передачі електричної енергії. 

3. Ці Правила запроваджуються з метою забезпечення збереження електричних мереж, створення належних умов їх експлуатації та запобігання нещасним випадкам від впливу електричного струму і використовуються у разі проєктування, будівництва та експлуатації електричних мереж, а також під час виконання робіт або провадження іншої діяльності поблизу електричних мереж. 

4. У цих Правилах терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів», «Про ринок електричної енергії». 

5. Відносини, пов’язані з виконанням вимог щодо визначення меж охоронних зон електричних мереж, режиму використання земель у межах охоронних зон електричних мереж, регулюються Земельним та Лісовим кодексами України, Законами України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів», «Про ринок електричної енергії», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про благоустрій населених пунктів», «Про автомобільні дороги» та «Про дорожній рух», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», а також прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, нормами та правилами.

6. Для створення належних умов експлуатації електричних мереж, забезпечення їх збереження та дотримання вимог техніки безпеки здійснюються такі заходи: 

відводяться земельні ділянки; 

встановлюються охоронні зони; 

визначається та забезпечується дотримання мінімально допустимих відстаней від електричних мереж до промислових об’єктів, трубопроводів, доріг, об’єктів міської інфраструктури та насаджень; 

прокладаються та утримуються просіки у лісових, садових, паркових та інших багаторічних насадженнях. 

Для захисту населення від впливу електричного поля повітряних ліній електропередачі напругою 330 кВ і вище встановлюються санітарно-захисні зони відповідно до вимог Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом МОЗ від 19.06.1996 № 173. 

Розміри охоронних зон електричних мереж 

7. Охоронні зони електричних мереж встановлюються: 

уздовж повітряних ліній електропередачі – у вигляді земельної ділянки та повітряного простору, обмежених вертикальними площинами, що віддалені по обидва боки лінії від крайніх проводів за умови їх невідхиленого положення, на таку відстань по горизонталі: 

2 метри – до 1 кВ; 

10 метрів – 3 – 20 кВ; 

15 метрів – 35 кВ; 

20 метрів – 110 кВ; 

25 метрів – 150 кВ, 220 кВ; 

30 метрів – 330 кВ, 400 кВ, 500 кВ; 

40 метрів – 750 кВ; 

уздовж переходів повітряних ліній електропередачі через водні об’єкти (ріки, канали, озера, ставки тощо) – у вигляді повітряного простору над поверхнею водного об’єкта, обмеженого вертикальними площинами, що віддалені по обидва боки лінії від крайніх проводів за умови їх невідхиленого положення, для судноплавних водних об’єктів на відстань 100 метрів; 

за периметром трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів та пристроїв, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, на відстань 3 метри від огорожі, краю фундаменту неогородженої споруди або стояків щоглової підстанції; 

уздовж підземних кабельних ліній електропередачі (крім кабельних ліній напругою до 1 кВ, прокладених в місцях під тротуарами) – у вигляді земельної ділянки, обмеженої вертикальними площинами, що віддалені по обидва боки лінії від крайніх кабелів, а також стін кабельного колодязя чи іншої підземної або наземної кабельної споруди (опори) на відстань 1 метра;

уздовж підземних кабельних ліній електропередачі до 1 кВ, прокладених у містах під тротуарами, – у вигляді земельної ділянки, обмеженої вертикальними площинами, що віддалені по обидва боки лінії від крайніх кабелів, на відстань 0,6 метра у напрямку будинків і споруд та на відстань 1 метра у напрямку проїзної частини вулиці; 

уздовж підводних кабельних ліній електропередачі – у вигляді водного простору від поверхні води до дна, обмеженого вертикальними площинами, що віддалені по обидва боки лінії від крайніх кабелів, на відстань 100 метрів. 

Для ділянок кабельних ліній електропередачі, що прокладені в тунелях, галереях, на естакадах, стінах, мостах чи в інших підземних або наземних кабельних спорудах, а також для ліній із захищеними, ізольованими та самоутримними ізольованими проводами, прокладених на фасадах будинків, необхідні відстані і заходи захисту встановлюються відповідно до проєктів улаштування цих ліній згідно з Правилами улаштування електроустановок, затвердженими наказом Міненерговугілля від 21.07.2017 № 476. 

Для об’єктів будівництва, які у законний спосіб (наявні відповідні дозволи) розташовані в межах охоронних зон електричних мереж, повинні бути забезпечені відповідні відстані, а також реалізовані заходи захисту, передбачені Правилами улаштування електроустановок. 

Порядок облаштування та використання охоронних зон 

8. На період будівництва та експлуатації електричних мереж земельні ділянки надаються забудовникам (власникам електричних мереж) відповідно до законодавства, що врегульовує питання землевідведення. 

У межах охоронних зон електричних мереж землі використовуються у порядку, встановленому законодавством. 

9. Юридичним та фізичним особам, яким надано у власність, постійне або тимчасове користування земельні ділянки, де знаходяться об’єкти передачі електричної енергії, зобов’язані вживати належних заходів для збереження зазначених об’єктів, а саме: 

підтримання пожежобезпечного стану земельних ділянок, своєчасне прибирання соломи, сміття, сухого бур’яну, сухого очерету, заорювання стерні; 

виконання обґрунтованих вимог власників електричних мереж щодо дотримання обмежень та обтяжень в охоронних зонах; 

забезпечення безперешкодного доступу в установленому порядку уповноважених представників власника електричних мереж до об’єктів передачі електричної енергії, розташованих на території інших юридичних та фізичних осіб, для ремонту і технічного обслуговування цих об’єктів. 

10. Уздовж повітряних ліній електропередачі і за периметром трансформаторних підстанцій, споруд (опор), розподільних пунктів та пристроїв, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, які розташовуються на земельних лісових ділянках або на земельних ділянках, зайнятих зеленими насадженнями у межах населених пунктів, іншими багаторічними насадженнями (далі – лісові ділянки та інші багаторічні насадження), мають бути прокладені просіки та улаштовані проїзди до споруд (опор) ліній електропередачі та вільні від насаджень земельні ділянки біля споруд (опор).

У садах та на землях, зайнятих іншими багаторічними насадженнями з перспективною висотою порід до 4 метрів, улаштовується лише проїзд до споруд (опор). 

11. Улаштування просік або проїздів до споруд (опор) та вільних від насаджень земельних ділянках біля споруд (опор), їх утримання в належному стані здійснюється з дотриманням таких вимог: 

у насадженнях з перспективною висотою порід промислового чи господарчого призначення до 4 метрів улаштовують проїзди до споруд (опор) для автотранспортної та спеціальної техніки, а також вільні від насаджень земельні ділянки в радіусі до 5 метрів навколо фундаментів або елементів споруд (опор), які необхідні для проведення ремонтних та експлуатаційних робіт. 

Просіки прокладають у разі, коли необхідність їх улаштування обґрунтована проєктом, викликана умовами будівництва та експлуатації ліній електропередачі. 

За необхідності улаштування просік їх ширина повинна дорівнювати відстані між крайніми проводами (у стані їх найбільшого відхилення) плюс додаткові відстані: 

для ліній напругою до 20 кВ по 1 метру по обидва боки від проєкції крайніх проводів; 

для ліній напругою від 35 до 150 кВ по 2 метри по обидва боки від проєкції крайніх проводів; 

для ліній напругою 220 кВ, 330 кВ, 400 кВ, 500 кВ та 750 кВ по 3 метри по обидва боки від проєкції крайніх проводів; 

у насадженнях з перспективною висотою порід понад 4 метри в лісах природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення, рекреаційно-оздоровчих і захисних лісах, інших багаторічних насадженнях ширина просіки повітряної лінії електропередачі повинна дорівнювати відстані по горизонталі між крайніми проводами плюс додаткова відстань по горизонталі з кожного боку лінії до гілок дерев від крайніх проводів у стані їх найбільшого відхилення, яка повинна бути не менше як: від неізольованих проводів ліній напругою: 

1 метр – до 1 кВ; 

2 метри – 6 кВ, 10 кВ, 20 кВ; 

3 метри – 35 кВ, 110 кВ; 

4 метри – 150 кВ, 220 кВ; 

5 метрів – 330 кВ, 400 кВ, 500 кВ; 

8 метрів – 750 кВ; 

від ізольованих проводів ліній напругою:

0,5 метра – до 20 кВ; 

в експлуатаційних лісах з перспективною висотою порід понад 4 метри для повітряної лінії електропередачі напругою понад 1 кВ улаштовують просіку шириною, що дорівнює відстані між крайніми проводами плюс додаткова відстань, що дорівнює середній висоті перспективного росту існуючих насаджень основного лісового масиву з кожного боку від крайнього проводу повітряної лінії електропередачі в стані його найбільшого відхилення. 

Для експлуатації повітряних ліній, які проходять через ліси, сади або насадження інших дерев, в яких просіку проєктом не передбачено, улаштовують проїзди до опор для автотранспортної та спеціальної техніки, а також вільні від насаджень земельні ділянки в радіусі до 5 метрів навколо фундаментів або елементів опор, які необхідні для виконання ремонтних і експлуатаційних робіт; 

у лісах будь-якої категорії з висотою насаджень понад 4 метри, де проходять повітряні лінії електропередачі, які забезпечують видачу потужності атомних електростанцій, та повітряні лінії електропередачі, у разі вимикання яких можливі порушення в роботі об’єднаної енергетичної системи України та розвантаження електростанцій, а також повітряні лінії електропередачі, які живлять особливо важливі об’єкти та об’єкти підвищеної небезпеки, улаштовують просіку завширшки не менше за відстань, що дорівнює відстані по горизонталі між крайніми найбільш віддаленими проводами плюс відстані, що дорівнюють середній висоті перспективного росту існуючих насаджень основного лісового масиву з кожного боку від крайнього проводу повітряних ліній електропередачі в стані його найбільшого відхилення; 

якщо конструкція повітряної лінії електропередачі забезпечує підвищені вертикальні відстані над насадженнями, а також у місцях зниження рельєфу, на косогорах і в ярах, проходження повітряної лінії електропередачі через насадження необхідно здійснювати відповідно до пункту 10 цих Правил. 

При цьому відстань по вертикалі від верху крон дерев до проводу повітряної лінії електропередачі у стані його найбільшого провисання повинна бути більше як: 

2 метри – до 110 кВ; 

3 метри – 150 кВ, 220 кВ; 

4 метри – 330 кВ; 

5 метрів – 400 кВ, 500 кВ; 

8 метрів – 750 кВ; 

за периметром трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів та пристроїв, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, розташованих у лісових ділянках та інших багаторічних насадженнях з перспективною висотою порід до 4 метрів, просіки не улаштовуються. 

У лісових ділянках та інших багаторічних насадженнях з перспективною висотою порід понад 4 метри мають видалятися окремі дерева або групи дерев, щоб запобігти пошкодженню трансформаторних підстанцій, розподільних 6 пунктів та пристроїв, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, в разі падіння таких дерев; 

окремі дерева або групи дерев, які ростуть на краю просіки або поза просікою, підлягають видаленню, якщо їх висота перевищує відстань по горизонталі від гілок дерев до крайніх проводів повітряної лінії електропередачі; 

юридичним та фізичним, яким надано у власність, постійне або тимчасове користування землі лісогосподарського призначення, де знаходяться об’єкти електричних мереж, повинні сприяти власникам електричних мереж утримувати просіки в стані пожежної безпеки; 

видалення самосійних чагарників і дерев (насаджень) у межах просік, прокладених за проєктами будівництва повітряних ліній електропередачі, з метою приведення їх у належний стан виконують власники електричних мереж без дозволу та погодження з власниками або користувачами лісу; 

у разі самочинної посадки підприємствами або приватними особами дерев й інших багаторічних насаджень в охоронній зоні електричних мереж роботи з приведення до належного стану просік виконуються за рахунок цих підприємств і осіб; 

прокладання просік обов’язково ведеться таким чином, щоб насадженням було заподіяно якнайменшої шкоди і вжито можливих заходів до збереження їх захисних властивостей. 

На пухких (піщаних) ґрунтах, крутих (понад 15 градусів) схилах і в місцях, які зазнають розмивання та впливу вітрової ерозії, забороняється під час розчистки просік видаляти кущі та молодняк заввишки до 2 метрів, викорчовувати пні. 

12. У межах охоронних зон повітряних ліній забороняється: 

будувати житлові будинки, будинки громадського призначення; розміщати споруди іншого призначення на меншій відстані від елементів електричних мереж, ніж встановлена цими Правилами; 

складати будь-які матеріали та сміття, розпалювати вогнища та здійснювати підпал стерні, очерету та бур’яну, влаштовувати звалища; 

саджати дерева, крім кущів та саджанців з висотою перспективного росту не більш як 2 метри; 

розташовувати автозаправні станції або сховища пально-мастильних матеріалів; 

влаштовувати спортивні та дитячі майданчики для ігор, стадіони, ринки, зупинки громадського транспорту, проводити будь-які заходи, пов’язані з великим скупченням людей, не зайнятих виконанням дозволених в установленому порядку робіт; 

запускати безпілотні літальні апарати (крім випадків використання їх для забезпечення експлуатації та охорони електричних мереж), повітряні кулі та змії; 

підсипати та вибирати ґрунт, влаштовувати водосховища, ставки та інші водні споруди;

влаштовувати зупинки та стоянки усіх видів транспорту в охоронних зонах повітряних ліній електропередачі напругою 330 кВ і вище. 

13. В охоронних зонах кабельних ліній електропередачі забороняється: 

саджати дерева та кущі; 

зводити будинки, споруди будь-якого призначення; 

виконувати роботи із застосуванням ударних механізмів, автотранспорту та техніки з навантаженням на вісь понад 5 тонн, скидати вантажі масою понад 5 тонн; 

зливати їдкі і такі, що спричиняють корозію, речовини, пально-мастильні матеріали; 

кидати якорі, проходити із закинутими якорями, ланцюгами, лотами, волокушами і тралами, у тому числі займатися промисловим рибальством (в охоронних зонах підводних кабельних ліній електропередачі та/або зв’язку (телемеханіки). 

14. Фізичним та юридичним особам, у тому числі власникам і користувачам земельних ділянок, у межах охоронних зон електричних мереж (повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв), забороняється виконувати земляні, будівельні та інші роботи, що можуть призвести до порушення безаварійного функціонування об’єктів електричних мереж, спричинити їх пошкодження або нещасні випадки, в тому числі: 

перебувати стороннім особам на території і в приміщеннях трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв, відчиняти двері і люки цих споруд, здійснювати самовільне переключення електричних апаратів та підключення до електричних мереж; 

накидати на струмопровідні частини об’єктів електричних мереж і наближати до них сторонні предмети, підніматися на опори повітряних ліній електропередачі, електрообладнання трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв, демонтувати їх елементи. 

15. Польоти повітряних суден, інше використання повітряного простору над електричними мережами і поблизу них, а також проєктування, будівництво та експлуатація електричних мереж у зоні повітряних польотів повинні здійснюватися відповідно до законодавства, яке регулює використання повітряного простору України. 

16. Власники вулично-дорожньої мережі повинні встановлювати дорожні знаки в місцях перетину доріг з межами охоронних та санітарно-захисних зон електричних мереж напругою 330 кВ і вище, що забороняють зупинку автотранспорту, а також знаки дозволених габаритів у межах цих зон. 

17. Власники електричних мереж для забезпечення охорони електричних мереж:

передають оформлені в установленому порядку матеріали про фактичне розташування електричних мереж відповідним органам місцевого самоврядування для нанесення їх на схеми землеустрою; 

спільно з місцевими органами виконавчої влади проводять уточнення переліку землевласників, землекористувачів тощо, по території яких проходять траси повітряних ліній, здійснюють інвентаризацію зелених насаджень (дерев, кущів тощо), що потребують підрізки та вирубки, а також визначають об’єкти, які знаходяться в межах охоронних зон без наявності відповідних дозволів; 

інформують населення через засоби масової інформації, навчальні заклади, громадські організації про небезпеку, яку представляють лінії електропередачі, а також про збитки, до яких призводить їх вимкнення; 

організовують вручення місцевій виконавчій владі, керівникам сільськогосподарських структур і лісових господарств, керівникам транспортних господарств та власникам земель або землекористувачам, через територію яких проходять повітряні лінії електропередачі, а також керівникам юридичних осіб, які розташовані поруч з охоронними зонами, повідомлення про вимоги щодо охорони електричних мереж та умов виконання робіт в межах охоронних зон електричних мереж; 

під час будівництва нових повітряних ліній електропередачі напругою від 0,38 до 20 кВ, що проходять через лісові ділянки та інші багаторічні насадження, повинні на підставі техніко-економічних обґрунтувань передбачати застосування самоутримних ізольованих (захищених) проводів або спеціальних повітряних кабелів; 

організовують обслуговування навігаційних знаків у місцях перетинання кабельних і повітряних ліній електропередачі із судноплавними та сплавними ріками, водосховищами, каналами та озерами; 

здійснюють заходи щодо розчищення трас повітряних ліній електропередачі, знищення бур’янів, сухого очерету і чагарників у межах земельних ділянок, наданих у власність чи користування під споруди (опори) повітряних ліній електропередачі; 

письмово інформують власників або користувачів земельних ділянок про проведення планових робіт з ремонту і реконструкції ліній електропередачі не пізніше ніж за десять днів до початку таких робіт; забезпечують розміщення на об’єктах електричних мереж інформації (у тому числі контакту), необхідної для ідентифікації об’єкта електричних мереж при інформуванні про його несправний стан або аварійну ситуацію; 

видаляють аварійно небезпечні дерева і гілки в охоронних та санітарно-захисних зонах повітряних ліній електропередачі, що проходять через лісові ділянки та інші багаторічні насадження в населених пунктах без компенсації збитків власникам лісових ділянок та інших багаторічних насаджень;

вживають заходів, передбачених нормами та правилами технічної експлуатації електричних мереж. 

 Проведення робіт в охоронних зонах електричних мереж 

18. Планові роботи з ремонту та реконструкції ліній електропередачі, що проходять через сільськогосподарські угіддя, виконуються за погодженням з власниками землі і землекористувачами, як правило, в період, коли угіддя не зайняті сільськогосподарськими культурами або якщо можливо забезпечити збереження цих культур. 

Планові роботи з ремонту і реконструкції кабельних ліній електропередачі в межах червоних ліній вулиць і смуг відчуження автодоріг можуть виконуватися тільки після отримання в установленому порядку відповідного дозвільного документа (з обов’язковим погодженням з підрозділами пожежної охорони) на їх проведення з обмеженням або забороною дорожнього руху з боку власника вулично-дорожньої мережі. 

Умови виконання зазначених робіт повинні бути погоджені не пізніше як за три доби до їх початку. 

19. Роботи із запобігання аваріям в електричних мережах, траса яких прокладена в зоні багаторічних насаджень, виконуються після оформлення належного дозволу (лісорубного квитка) згідно з вимогами статті 69 Лісового кодексу України та Порядку видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 р. № 761 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 39, ст. 1550).

20. Роботи з ліквідації аварій в електричних мережах дозволено виконувати будь-якої пори року і в будь-який час без погодження із землекористувачами і без дозволу власника вулично-дорожніх мереж, але з повідомленням їх (за необхідності – з повідомленням відповідного підрозділу поліції) про проведення робіт у триденний термін після їх початку. 

Роботи із ліквідації аварій кабельних ліній у межах червоних ліній вулиць і смуг відчуження автодоріг можуть виконуватися без отримання ордера (дозволу) з подальшим повідомленням власника вулично-дорожньої мережі і уповноваженого підрозділу Національної поліції. 

21. Підприємства (організації), які виконують зазначені роботи, повинні влаштовувати об’їзди, огороджувати місця виконання робіт і встановлювати відповідні дорожні знаки. 

22. При виявленні обірваних або провислих проводів повітряних ліній електропередачі, повалених або наближених до проводів дерев, пошкоджених кабелів та інших пошкоджених елементів електричних мереж необхідно негайно повідомити про це власника електричних мереж або місцевий орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування, Національну поліцію. 

23. У разі виявлення кабельної лінії електропередачі, не зазначеної в технічній документації на виконання робіт, слід негайно припинити роботи, вжити заходів із збереження кабелю і повідомити про це власника електричних мереж, місцевий орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування.

24. Капітани суден (керівники робіт) у разі випадкового обриву проводів або підняття кабелю з води якорем, рибальським знаряддям та іншим засобом зобов’язані негайно повідомити про це власника електричних мереж (оператора системи передачі або розподілу) або місцевий орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування. 

25. Фізичні та юридичні особи, які мають намір планово виконувати земляні, будівельні та інші роботи, виконання яких може становити загрозу надійності електричних мереж та/або складати безпеку електротравматизму, в межах охоронних зон електричних мереж, повинні за 10 діб повідомити про це власника електричних мереж, який експлуатує такі електричні мережі. 

Власник електричних мереж за три дні до початку робіт повинен надати погодження (дозвіл) на виконання робіт в охоронних зонах електричних мереж або вмотивовану відмову, визначивши заходи, необхідні для безпечного виконання робіт (у тому числі необхідність присутності представника власника електричних мереж під час виконання робіт), за формами в залежності від виду ліній електропередачі, наведеними у додатках 1 і 2 до цих Правил. 

До дозволу на виконання робіт в охоронній зоні кабельної лінії електропередачі (за необхідності) додається план із зазначенням розміщення та глибини залягання кабельних ліній електропередачі, складений згідно з актом уточнення траси кабельної лінії за формою, наведеною в додатку 3 до цих Правил. 

26. У разі проведення невідкладних ремонтно-відновлювальних робіт в охоронних та санітарно-захисних зонах, що здійснюються з метою запобігання або ліквідації наслідків аварійних ситуацій (стихійних явищ), допускається їх виконання без попереднього погодження з власником електричних мереж та з дотриманням таких вимог:

організація, що виконує відновлювальні роботи, водночас з направленням робітників на місце аварії незалежно від часу доби повинна надіслати повідомлення власнику електричних мереж та організаціям, які мають суміжні з місцем аварії кабельні або повітряні лінії, про необхідність прибуття їх представників; 

до прибуття на місце аварії представника власника електричних мереж земляні роботи в охоронній зоні кабельної лінії електропередачі повинні виконуватися вручну. У разі виявлення кабелю необхідно забезпечити його збереження від пошкоджень; 

після прибуття на місце аварії представник власника електричних мереж зобов’язаний вказати місце розташування об’єктів передачі електричної енергії, переконатися у повноті заходів безпеки і забезпеченні збереження об’єктів, оформити погодження та контролювати проведення робіт; 

у разі виконання аварійно-відновлювальних робіт з порушенням (недотриманням) вимог цих Правил власником електричних мереж оформлюється акт-заборона за формою, наведеною у додатку 4 до цих Правил. Забороненими можуть бути роботи, виконання яких з порушенням цих Правил 11 може створити загрозу для життя людей або призвести до пошкодження діючих об’єктів електричних мереж. 

27. Виконавці робіт, майстри, бригадири, кранівники, машиністи землерийних, палезабивних та інших будівельних механізмів і машин до початку робіт в охоронних зонах ліній електропередачі повинні бути ознайомлені представником власника електричних мереж з розміщенням повітряних і кабельних ліній електропередачі. 

28. Під час виконання сільськогосподарських робіт в охоронних зонах повітряних ліній електропередачі із застосуванням машин і механізмів забороняється обробіток ґрунту в межах обвалування навколо фундаментів і відтяжок опор. 

29. Працівникам власників електричних мереж, у віданні яких перебувають електричні мережі, надається право безперешкодного доступу в установленому порядку до об’єктів передачі електричної енергії, розташованих на територіях інших підприємств, для їх ремонту, технічного обслуговування та оперативних перемикань. 

30. Після завершення робіт в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній електропередачі, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів та пристроїв, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, виконавець робіт повинен забезпечувати прибирання місця проведення робіт (розрівнювання ґрунту, вивезення сміття, яке накопичувалося під час проведення робіт). 

31. Пошкодження вулично-дорожньої мережі усуваються в порядку, визначеному в дозволі на виконання робіт. Після закінчення ремонтних або аварійно-відновлювальних робіт підприємство (організація), яке виконувало зазначені роботи, зобов’язане привести земельні угіддя до стану, придатного для їх використання за цільовим призначенням, а також відшкодувати власникам землі та землекористувачам збитки, заподіяні під час виконання робіт. Збитки власників землі та землекористувачів визначаються і відшкодовуються в установленому законодавством порядку. 

Нагляд (контроль) за дотриманням вимог Правил 

32. Місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, які надають дозволи на розміщення об’єктів будівництва, в тому числі в охоронних та санітарно-захисних зонах електричних мереж, зобов’язані сприяти власникам електричних мереж у роботі із збереження електричних мереж, запобігання аваріям і ліквідації їх наслідків у діючих електромережах, а також у забезпеченні виконання вимог цих Правил юридичними та фізичними особами. 

33. Спірні питання, які виникають між власниками електричних мереж, а також юридичними та фізичними особами, яким надано у власність, постійне 12 або тимчасове користування земельні ділянки, на яких знаходяться об’єкти передачі електричної енергії, розглядаються Держенергонаглядом, ДІАМ, Укртрансбезпекою, Держпраці, ДСНС, Морською адміністрацією, Укравтодором та Держлісагентством в межах повноважень кожного вищезазначеного центрального органу виконавчої влади. 

34. Відповідальність юридичних та фізичних осіб за порушення вимог цих Правил, склад правопорушень і злочинів та порядок притягнення осіб, які їх вчинили, до дисциплінарної, цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності визначаються згідно з законодавством.

_____________Додаток 1 

до Правил охорони електричних мереж

(пункт 25)

 

_________________________________________________________________________ 

(назва власника електричних мереж) 

 

ДОЗВІЛ № ______ від _________ 20__р. 

на виконання робіт в охоронній зоні 

кабельної лінії електропередачі

______________________________________________________________________________

(назва кабельної лінії та її окремих ділянок)

 

Дозвіл виданий ___________________________________________________________________________________

                               (найменування юридичної особи або прізвище, ім’я  та 

                  по батькові (за наявності) фізичної особи, місцезнаходження та номер телефону)

 

______________________________________________________________________________

 

на виконання робіт з _____________________________________________________________ 

                                                                              (назва робіт)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Підстава видачі дозволу: __________________________________________________________ 

                                           (лист-клопотання, проєкт організації та/або виконання робіт тощо)

Місце виконання робіт: ___________________________________________________________ 

(назва населеного пункту,  вулиці, площі,

______________________________________________________________________________

провулка, подвір’я, будинку тощо та/або маркери по трасі, геолокація)

 

Термін виконання робіт: 

Початок: дата ______________, год. _____________________

Закінчення: дата ______________, год. _____________________

 

Відповідальним за виконання земляних робіт згідно з розпорядженням (листом) ______________________________________________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище,

______________________________________________________________________________

ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи)

призначений ___________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), найменування посади,

 

______________________________________________________________________________

номер телефону, домашня адреса)

 

1. Умови виконання робіт

 

Роботи виконуються ручним способом на ділянках в охоронній зоні кабельної лінії (по 1 метру з обох боків від траси кабелю, винесеної на поверхню місцевості, або крайніх кабелів)_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(назва вулиці і позначення ділянок роботи)

______________________________________________________________________________

Роботи виконуються із застосуванням землерийних механізмів на ділянках поза охоронною зоною _________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(назва вулиці і позначення ділянок)

з контрольним шурфуванням кабелю_______________________________________________ 

                                                                      (назва кабельних ліній)

______________________________________________________________________________ 

Шурфування кабелю виконується силами замовника (підрядчика) під наглядом представника___________________________________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище,

______________________________________________________________________________ , 

ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи, місцезнаходження)

 

який викликається не пізніше ніж за три робочі дні до початку виконання робіт. За результатами шурфування складають акт уточнення траси ліній.

 

Роботи з відкопування кабелю без представника власника елективних мереж не проводити, а у разі виявлення кабелю земляні роботи припинити і негайно повідомити власника електричних мереж за номером телефону ____________________________ або чергового району електричних мереж за номером телефону ____________________________.

 

Для запобігання нещасним випадкам до виявленого кабелю не торкатися, не пересувати і не засипати його.

 

Під час виконання робіт ручним способом застосовувати ломи, кайла, відбійні молотки дозволяється тільки для розроблення верхнього покриття (асфальту, бруківки тощо). Роботи у мерзлому ґрунті дозволяється виконувати з відігріванням ґрунту за вказівкою власника електричних мереж 

______________________________________________________________________________ .

 

Відкопування кабелів у місцях перетину проводиться у присутності представника ______________________________________________________________________________

Відкопані кабелі за вказівкою і під наглядом представника захищаються коробами і надійно закріплюються. Ці роботи виконуються тією ж організацією, що й земляні.

Спеціальні умови виконання робіт_________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

З правилами виконання робіт у межах охоронних зон ліній електропередачі, порядком поводження з діючими кабелями і щодо відповідальності за порушення Правил охорони електричних мереж ознайомлений і зобов’язуюся їх виконувати.

 

Відповідальний за виконання робіт ________________________________________________ 

                                                                               (найменування посади, підпис,

______________________________________________________________________________

                                         прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)) 

Дозвіл видав ___________________________________________________________________

(найменування посади, підпис,

______________________________________________________________________________

                                        прізвище, ім’я та по батькові (за наявності))

 

2. Допуск до робіт 

 

З відповідальним за виконання робіт ______________________________________________ 

                                                                 (прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) 

______________   на  місці  їх  виконання проведено інструктування з правил техніки безпеки

відповідального) 

під час робіт в охоронних зонах кабельних ліній, зазначені траси кабелів і безпечна зона виконання робіт обмежена попереджувальними плакатами і розпізнавальними знаками.

 

За результатами шурфування складено акт від ____________ № ______________ уточнення траси кабельної лінії.

 

Допуск здійснив і виконання робіт дозволив: 

представник власника електричних мереж __________________________________________

                                                                                      (найменування посади,

______________________________________________________________________________

підпис, прізвище, ім’я та по батькові (за наявності))

 

Роботи розпочав: 

відповідальний за виконання земляних робіт ________________________________________

                                                                                                      (найменування посади,

______________________________________________________________________________

найменування юридичної особи, підпис, прізвище, ім’я та по батькові (за наявності))

 

Дата_______________________год. ____________________________ 

 

3. Продовження робіт

 

Дозвіл продовжено без зміни умов виконання робіт 

з _____________________ 20__ р. до _______________ 20__ р. _________________________

                                                                                                         (найменування посади,

______________________________________________________________________________

підпис, прізвище, ім’я та по батькові (за наявності))

 

У разі потреби змінити умови виконання робіт дозвіл оформлюється окремим дозволом.

 

Складений у двох примірниках: 

  

1-й примірник – для ____________________________________________________________ 

                                                   (найменування юридичної особи, яка виконує роботи)

2-й примірник – для ____________________________________________________________ 

                                                         (найменування власника електричних мереж ) 

 

4. Закінчення робіт

 

Роботи повністю закінчено, загородження, встановлені виконавцем, знято ______________________________________________________________________________

(зазначити перелік робіт: відновлено стан

______________________________________________________________________________

загороджень, майданчиків; грунт розрівняно, сміття

______________________________________________________________________________

вивезене тощо)

Відповідальний за виконання робіт _________________________________________________ 

 

Представник власника електричних мереж __________________________________________

                    (підпис, прізвище,

______________________________________________________________________________

ім’я та по батькові (за наявності))

 

 

«____» _______________20__ р. 

Додаток 2 

до Правил охорони електричних мереж

(пункт 25) 

________________________________________________________

(найменування власника елективних мереж )

 

ДОЗВІЛ №______ від _________ 20__ р.

на виконання робіт в охоронній зоні

повітряної лінії електропередачі

 

__________________________________________________________________________________________________________________

(назва повітряної лінії)

Дозвіл виданий _________________________________________________________________ 

(кому, найменування юридичної особи, її місцезнаходження  та

______________________________________________________________________________ 

номер телефону)

на виконання робіт з _____________________________________________________________ 

                                                                    (перелік робіт)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

Підстава видачі дозволу ______________________________________________________________________________

                                                                      (лист-клопотання, проєкт виконання

______________________________________________________________________________

робіт тощо)

Місце виконання робіт ______________________________________________________________________________ 

                                                            (точне місцезнаходження ділянки

______________________________________________________________________________ 

                                                            виконання робіт)

Термін виконання робіт: 

 

Початок: дата_________________________, год. _____________________ 

 

Закінчення: дата_______________________, год. _____________________ 

 

Відповідальним за виконання робіт згідно з розпорядженням (листом) ______________________________________________________________________________

(найменування юридичної особи)

призначений

______________________________________________________________________________

        (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), найменування посади, місце роботи, 

______________________________________________________________________________

                                                      номер телефону, домашня адреса) 

 

1. Умови виконання робіт

 

Загальні умови виконання робіт __________________________________________________ 

                                                        (зазначити охоронну зону, вимоги

 

______________________________________________________________________________
щодо застосування землерийних та вантажопідйомних машин та ін.)

Спеціальні умови виконання робіт, пов’язані з наявністю небезпечних і шкідливих чинників ______________________________________________________________________________ 

(наведена напруга, ______________________________________________________________________________

електричне поле тощо)

 

З правилами виконання робіт у межах охоронної зони ліній електропередачі, порядком поводження з діючими лініями і щодо відповідальності за порушення Правил охорони електричних мереж ознайомлений і зобов’язуюся їх виконувати. 

Відповідальний за виконання робіт ________________________________________________
                                                                                           (найменування посади, підпис,

______________________________________________________________________________
                                                                          прізвище ім’я, по батькові (за наявності))

Дозвіл видав: ___________________________________________________________________
                          (найменування посади, підпис, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності))

2. Допуск до робіт 

З відповідальним за виконання робіт_______________________________________________
                                                       (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) відповідального)

на місці виконання робіт проведено інструктування з правил техніки безпеки під час робіт в охоронних зонах повітряних ліній, зазначено межі безпечної зони робіт.

Допуск здійснив і виконання робіт дозволив:
представник власника електричних мереж __________________________________________
                                                                                                                 (найменування посади,

______________________________________________________________________________
                                                             підпис, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності))

 

Роботи розпочав:
відповідальний за виконання робіт ________________________________________________
                                                                                                                 (найменування посади,

______________________________________________________________________________
        найменування юридичної особи , підпис, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності))

 

Дата ____________ год. ___________________ 

 

3. Продовження робіт

 

Дозвіл продовжено без зміни умов виконання робіт
з ______________ 20__ р. до _____________ 20__ р. __________________________________
                                                                                                                (найменування посади,

______________________________________________________________________________
                                 підпис, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності))

 

 

Дозвіл продовжено без зміни умов виконання робіт
з _____________ 20__ р. до ______________ 20___р.__________________________________
                                                                                                                (найменування посади,

______________________________________________________________________________
                                                              підпис, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності))

 

Складений у двох примірниках:
1-й примірник – для _____________________________________________________________
                                                         (найменування юридичної особи, яка виконує роботи)

2-й примірник – для _____________________________________________________________
                                                         (найменування власника електричних мереж)

 

4. Закінчення робіт 

 

Роботи повністю закінчено, загородження, встановлені виконавцем, знято ______________________________________________________________________________
                                    (зазначити проведені роботи для відновлення стану

______________________________________________________________________________
                                           ділянки охоронної зони повітряних ліній)

______________________________________________________________________________

Відповідальний за виконання робіт: ______________________________________________
                                                                     (підпис, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності))

Представник власника електричних мереж:________________________________________
(підпис, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності))
 

Додаток 3 

до Правил охорони електричних мереж

(пункт 25) 

АКТ №____

 

уточнення траси кабельної лінії ____________________________
                                             (назва лінії)

_________________20__ р.
            (дата)


Ми, які нижче підписалися, склали цей акт про те, що під час уточнення траси кабельної лінії електропередачі________________________________________________________________

                                                                        (назва лінії)

________________________________ викопано шурфів у кількості __________________ шт., 

встановлено розпізнавальні та попереджувальні покажчики кабельної лінії. Представник власника електричних мереж повинен бути присутнім під час виконання робіт ______________________________________________________________________________

                                                           (зазначити дату і годину)

Межами робочого місця та умовами безпечного виконання робіт визначено ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Уточнення траси кабельної лінії проводилось згідно з дозволом від ____________ 20____ р.
№  ________ на виконання робіт поблизу кабельних  ліній.

Представник власника електричних мереж _________________________________________

                               (найменування посади, підпис, прізвище,  ім’я, по батькові (за наявності))

Представник замовника _________________________________________________________

                                (найменування посади, підпис, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності))

Представник підрядчика _________________________________________________________

                                (найменування посади, підпис, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності))


Додаток 4 

до Правил охорони електричних мереж


_______________________________________

(найменування власника електричних мереж)

 

Кому_________________________

 _____________________________ 

АКТ-ЗАБОРОНА

від __________20__ р. №__________

 

Відповідно до Правил охорони електричних мереж і з метою запобігання пошкодженню лінії електропередачі, що може призвести до нещасних випадків, значного недовідпуску електроенергії, пошкодження обладнання,______________________________________________________        

                                                                                                                        (найменування власника електричних мереж)

 

забороняє виконання  будівельно-монтажних, відновлювальних і земельних робіт на ділянці лінії електропередачі ____________________________________________________________

                                                                    (назва лінії, межі охоронної зони) 

 

Ескіз заборонної зони наведено на зворотному боці цього акта (з можливим додаванням з фотофіксацією  місяця проведення робіт). 

Причина заборони ______________________________________________________________

Дозвіл на виконання робіт необхідно отримати в _____________________________________

                                                                                    (найменування власника електричних ______________________________________________________________________________

мереж, місцезнаходження, номер телефону)

 

Акт склав представник власника електричних мереж:
______________________________________________________________________________
                                                  (підпис, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності))

Акт вручив: ___________________________________________________________________
                                                  (підпис, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності))

 

_________________________ 

                (дата, год.) 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

(лінія відрізу)

 

РОЗПИСКА 
про отримання акта-заборони
від __________ 20__ р. № _____

 

на виконання робіт у зоні ________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Акт-заборону отримав і про відповідальність за порушення Правил охорони електричних мереж попереджений.

 

«_____» __________20__ р.

     ______________________________________________________________________________
                    (найменування посади, підпис, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності))

Найменування юридичної особи ___________________________________________________

Місцезнаходження______________________________________________________________

____________________________________ номер телефону ____________________________

 

 (зворотний бік акта-заборони)

 

Ескіз

заборонної зони для проведення робіт поблизу

___________________________________________________________________
(назва лінії електропередачі)

Примітка. На ескізі зазначаються опори ЛЕП, їх номери, кабельні лінії, прив’язка до місцевості: доріг, будівель, споруд; напрямки горизонту та населених пунктів, номери будинків та інше. Червоним або іншим кольором позначають межі та розміри заборонної зони. 

 

Ескіз виконав ______________________________________________________________________________
(найменування посади, підпис, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності))

Дата __________ год._____________ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(лінія відрізу)Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux