• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
Роз’яснення щодо звернень громадян з питань, не пов’язаних з діяльністю Держенергонагляду у галузі теплопостачання

Згідно зі статтею 14 Закону України «Про теплопостачання» Державна інспекція енергетичного нагляду України (Держенергонагляд) здійснює державний енергетичний нагляд за тепловими, тепловикористальними установками та мережами суб’єктів відносин у сфері теплопостачання щодо додержання вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань технічного стану теплових, тепловикористальних установок та мереж, їх експлуатації, проектування, будівництва, підтвердження готовності до роботи, користування енергією у сфері теплопостачання.

Також Держенергонагляд відповідно до покладених на нього завдань здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Держенергонагляду.

Держенергонагляд, здійснюючи діяльність у сфері теплопостачання, керується Конституцією та законами України, іншими нормативно-правовими документами, зокрема: Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», Законом України «Про теплопостачання», Положенням про Державну інспекцію енергетичного нагляду України, Правилами технічної експлуатації теплових установок і мереж, Правилами підготовки теплових господарств до опалювального періоду, Правилами користування тепловою енергією та іншими.

Слід зауважити, що постачання теплової енергії має особливості, встановлені Законом України «Про теплопостачання» та Законом України «Про житлово-комунальні послуги», а саме: кінцеві споживачі розподіляються на:

1. Cпоживачів теплової енергії – фізичних або юридичних осіб, які використовують теплову енергію на підставі договору купівлі-продажу теплової енергії, згідно статей 1 і 19 Закону України «Про теплопостачання».

Договір купівлі - продажу теплової енергії укладається між споживачем теплової енергії і теплопостачальною організацією. Взаємовідносини між теплопостачальними організаціями та споживачами теплової енергії визначають Правила користування тепловою енергією, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 № 1198.

Відповідно господарська діяльність споживача теплової енергії (суб’єкта відносин у сфері теплопостачання), пов’язана з використанням теплової енергії в частині технічної експлуатації теплових, тепловикористальних установок і мереж, енергетичного обладнання, випробування та ремонту зазначених установок і мереж, режимів споживання теплової енергії підлягає нагляду (контролю) з боку Держенергонагляду;

2. Споживачів житлово-комунальних послуг, які укладають відповідні договори про надання житлово-комунальних послуг з виконавцями комунальних послуг та управителем багатоквартирного будинку.

Відносини, що виникають у процесі надання споживачам послуг з управління багатоквартирним будинком, постачання теплової енергії, постачання гарячої води споживачам у житлових, садибних, садових, дачних будинках регулюються Законом України «Про житлово-комунальні послуги».

«Правила надання послуги з постачання теплової енергії» і форми типових договорів про надання послуги з постачання теплової енергії затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 830.

Згідно з вимогами статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Пунктом 4 статті 4 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» визначено, що орган державного нагляду (контролю) не може здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, якщо закон прямо не уповноважує такий орган на здійснення державного нагляду (контролю) у певній сфері господарської діяльності та не визначає повноваження такого органу під час здійснення державного нагляду (контролю).

Наприклад, Закон України «Про житлово-комунальні послуги» та Закон України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» не уповноважують Держенергонагляд здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері житлово-комунальних послуг та у сфері комерційного обліку комунальних послуг відповідно.

Проведений аналіз численних звернень громадян, що надходять до Держенергонагляду, свідчить про необізнаність щодо повноважень інспекції. Звернення, які не належать до компетенції (повноважень) Держенергонагляду та пересилаються для розгляду в інші органи за належністю, зазвичай надходять за наступною тематикою:

1. Питання формування цін (тарифів) на житлово-комунальні послуги, а саме з постачання теплової енергії і гарячої води, зменшення їх собівартості для споживачів, нарахування за отримані послуги  та таке інше.

Згідно статті 4 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» до повноважень органів місцевого самоврядування належить зокрема встановлення цін/тарифів на комунальні послуги відповідно до закону та затвердження норм споживання комунальних послуг.

Слід зазначити, що відповідно до статті 10 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» ціни (тарифи) на житлово-комунальні послуги встановлюються за домовленістю сторін, крім випадків, коли відповідно до закону ціни (тарифи) є регульованими. У такому разі ціни (тарифи) встановлюються уповноваженими законом державними органами або органами місцевого самоврядування відповідно до закону.

Крім того, формування і реалізація цінової і тарифної політики у сферах енергетики та комунальних послуг, забезпечення захисту прав споживачів товарів і послуг у сферах енергетики та комунальних послуг у частині отримання товарів і послуг належної якості та в достатньому обсязі за економічно обґрунтованими цінами належить до основних завдань Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), згідно статті 3 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та статті 3 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг».

2. Питання ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості житлово-комунальних послуг, зокрема: комунальних послуг з постачання теплової енергії і гарячої води та житлової послуги - послуги з управління багатоквартирним будинком, яка включає утримання спільного майна багатоквартирного будинку, зокрема обслуговування внутрішньобудинкових систем, та  поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку.

Згідно пункту 3 статті 16 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» якість комунальної послуги повинна відповідати вимогам, встановленим цим Законом, іншими актами законодавства та договором.

Обов’язок забезпечення відповідності якості комунальної послуги встановленим вимогам покладається на виконавця такої послуги, що надається споживачу відповідно до умов договору.

Виконавцями комунальних послуг є:

1) послуг з постачання теплової енергії (що надходить на індивідуальні теплові пункти споживачів для потреб опалення та приготування гарячої води) - теплопостачальна організація;

2) послуг з постачання гарячої води (що виробляється за допомогою систем автономного опалення та/або індивідуального теплового пункту) - суб’єкт господарювання, який є власником (або користується на інших законних підставах) теплової, тепловикористальної або теплогенеруючої установки, за допомогою якої виробляє гарячу воду, якщо споживачами не визначено іншого постачальника гарячої води;

Обов’язок забезпечення відповідності якості житлової послуги послуги з управління багатоквартирним будинком, яка включає утримання спільного майна багатоквартирного будинку, зокрема обслуговування внутрішньобудинкових систем, та поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, встановленим вимогам та укладеного із споживачем договору покладається на управителя багатоквартирного будинку.

Управитель багатоквартирного будинку - фізична особа - підприємець або юридична особа - суб’єкт підприємницької діяльності, яка за договором із співвласниками (споживачами) забезпечує належне утримання та ремонт спільного майна багатоквартирного будинку і прибудинкової території та належні умови проживання і задоволення господарсько-побутових потреб.

Захист прав споживачів житлово-комунальних послуг здійснюється уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства про захист прав споживачів.

Центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про захист прав споживачів, згідно з Положенням про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 № 667, є Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Наказом Держжитлокомунгоспу України від 10.08.2004 № 150 затверджено Примірний перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, згідно з яким до послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, зокрема, належать послуги з обслуговування внутрішньобудинкових мереж та поточний ремонт, усунення течі в трубопроводах, приладах та арматурі, ремонт, заміна та укріплення теплової ізоляції на трубопроводах централізованого опалення,  перевірка контрольно-вимірювальних приладів, ремонт та заміна регулювальних кранів, вентилів, засувок, ремонт та заміна ділянок трубопроводу.

Додатково інформуємо, що питання з технічного обслуговування і ремонту інженерного обладнання на даний час визначені Правилами утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затвердженими наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 № 76, а також «Порядком обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання, водопостачання, водовідведення та постачання гарячої води», затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15.08.2018 № 219.

Механізм проведення перевірки відповідності якості надання послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої води та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг, з метою оцінки їх відповідності основним вимогам до кількості та якості встановлений «Порядком проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 № 1145.

Механізм здійснення перерахунку вартості послуги з управління багатоквартирним будинком (далі - послуга) за період її ненадання, надання невідповідної якості визначений «Порядком здійснення перерахунку вартості послуги з управління багатоквартирним будинком за період її ненадання, надання невідповідної якості», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 р. № 482.

3. Комерційний облік послуг з постачання теплової енергії і гарячої води, визначення кількісних та якісних показників комунальної послуги, вимірювання яких забезпечується вузлом обліку, на підставі яких проводяться розрахунки за спожиті комунальні послуги.

Згідно статті 15 Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» справи про правопорушення у сфері комерційного обліку комунальних послуг розглядаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах метрологічного нагляду та державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів

Згідно з Положенням про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 № 667, Держпродспоживслужба є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства та який реалізує державну політику, зокрема, у сферах метрологічного нагляду та державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів.

Тобто з вирішення питань щодо правильності роботи вузлів обліку теплової енергії (теплолічильників), зняття показань, розподілу обсягу спожитої теплової енергії між споживачами, прийомки в експлуатацію, встановлення, обслуговування, заміни приладів обліку, проведення своєчасних перевірок та ремонтів, нарахування у разі тимчасової несправності або відсутності приладів обліку та таке інше, необхідно звертатися до Держпродспоживслужби.

Підсумовуючи вищевикладене, інформуємо: якщо питання, порушені у зверненні, не належать до повноважень Держенергонагляду, воно направляється за належністю до відповідного органу для розгляду в межах його компетенції та надання відповіді заявникові у визначений чинним законодавством термін.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux