• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
В областях розглянуто звернення громадян
опубліковано 01 грудня 2020 року о 09:22

Держенергонагляд продовжує вживати заходи щодо забезпечення споживачів якісним, безпечним та безперебійним електропостачанням з боку операторів системи розподілу (далі – ОСР).

Так, Управлінням Держенергонагляду у Закарпатській області розглянуто звернення будівельно-господарського гіпермаркету «Епіцентр К» у м. Мукачево щодо порушення охоронної зони проходження кабельних ліній, які є власністю гіпермаркету.  У листі гіпермаркет посилається на Закон України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів».

Під час опрацювання звернення було встановлено, що гіпермаркет, як суб’єкт господарювання, провадить свою діяльність у сфері торгівлі та не  являється об’єктом енергетики, а є споживачем електричної енергії, який купує її для власних потреб. Отже, під час експлуатації власних електричних мереж суб’єкт господарювання повинен дотримуватися  вимог Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів.

Відтак для встановлення відповідності вимогам нормативних документів прокладених кабельних ліній та проведення заходів, передбачених Положенням про Державну інспекцію енергетичного нагляду України, гіпермаркету необхідно надати копії відповідних нормативних документів до Управління Держенергонагляду у Закарпатській області.

Зі свого боку, представниками Управління Держенергонагляду у Запорізькій області надано роз’яснення на адресу ТОВ «ІК Термотехнології» щодо порядку приєднання та узгодження підключення фотоелектричної станції (ФЕС), призначеної для часткового заміщення власного споживання без можливості генерації електричної енергії у мережу ОСР. 

Так, було роз’яснено, що відповідно до положень пункту 14.3 ДСТУ 8635:2016 «Геліоенергетика. Площадки для фотоелектричних станцій. Приєднання станцій до електроенергетичної системи», встановлення автоматики відокремлення для переведення ФЕС (у разі порушень в ОЕС України) в автономний режим роботи, а також можливість ручної й автоматичної синхронізації та виведення ФЕС на паралельну роботу з ОЕС України має бути виконано згідно з ГОСТ 13109. Ці вимоги мають бути узгоджені з власником електричних мереж до того, як ФЕС буде приєднано до електричної мережі. Водночас поінформовано стосовно правових наслідків, настання яких можливе у разі роботи ФЕС без погодження з ОСР. Наразі таке питання не врегульовано чинним законодавством.

Також представниками Управління Держенергонагляду у Полтавській області опрацьовано 4 звернення побутових споживачів регіону в частині недотримання ОСР процедури щодо приєднання електроустановок до електричних мереж. 

В результаті розгляду звернень, інспекторами виявлено порушення пункту 4.2.4 глави 4.2. розділу IV Кодексу системи розподілу (далі – КСР) з боку ОСР в частині перевищення строку надання послуг з приєднання до електромереж. Крім того, було роз’яснено заявникам про можливість звернення до ОСР із заявою про відшкодування коштів та сплати пені за порушення строків надання послуг з приєднання до електромереж згідно з КСР. Водночас Управлінням надіслано лист до Сектору НКРЕКП у Полтавській області з пропозицією вжити відповідні заходи реагування щодо ОСР відповідно до абзацу 3 підпункту 2 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 23.10.2019 року № 932 «Деякі питання посилення контролю за дотриманням законодавства щодо приєднання до електричних мереж». 

На Чернігівщині представники Управління Держенергонагляду опрацювали звернення громадянина щодо забезпечення АТ «Чернігівобленерго» надійного електропостачання до житлових будинків, підприємств та установ низки населених пунктів Чернігівського району.

Спільно з фахівцями ОСР проведено огляд розподільчих мереж (вибірково повітряних ліній напругою 0,4 кВ) та виявлено порушення їх технічного стану, що є наслідками неякісного та не у повному обсязі виконання регламентованих нормативно-правовими актами робіт під час їх проведення. Окрім зауважень технічного стану, зафіксовано й інші порушення у діяльності ОСР, а саме:

 • не виконано затверджені План-графіки розчистки трас ПЛ 0,4-110 кВ ОСР (у тому числі й за попередні роки);
 • порушено вимоги інструкції про порядок розслідування та обліку технологічних порушень цехового обліку в мережах ОСР;
 • порушено вимоги інструкцій під час проведення оперативних перемикань та резервування споживачів електричної енергії в частині безперервного електропостачання;
 • не забезпечено безперервне, ефективне та  оперативно-технологічне управління електроустановками системи розподілу.   

У підсумку Управлінням було надано рекомендації керівництву ОСР стосовно приведення електричних мереж у відповідність до вимог нормативних документів у галузі електроенергетики. Рекомендовано у місячний термін усунути аварійні осередки, решту робіт (після додатково проведених оглядів та якісного аналізу причин відключень) – включити до Плану-графіку виконання ремонтів на 2021 рік та виконати їх після закінчення осінньо-зимового періоду. Роботи з реконструкції електричних мереж незадовільного технічного стану, визначеного комплексною та якісною оцінкою, включити до Інвестиційних програм АТ «Чернігівобленерго» наступних років. Окремо акцентовано увагу керівництва на значній кількості аварійних відключень в електричних мережах та якості наданих послуг з постачання електроенергії споживачам у частині надійності.

Водночас заявнику було роз'яснено, що кількість перерв у електропостачанні визначається Порядком забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсації споживачам за їх недотримання (далі – Порядок). Зокрема, протягом 12-ти календарних місяців у точці розподілу споживача (тривалістю понад одну годину) для запланованих перерв без попередження споживача та перерв з причин технологічних порушень в електричних мережах ліцензіата має бути:

 • у міській місцевості – менше 7; 
 • у сільській місцевості – менше 9.

У разі недотримання гарантованого стандарту щодо кількості перерв в електропостачанні з боку ОСР, споживач має право отримати відповідну компенсацію згідно з Порядком

Зі свого боку, Управлінням Держенергонагляду у Донецькій області опрацьовано звернення мешканки м. Костянтинівка стосовно постачання електроенергії, параметри якості якої не відповідають вимогам, визначеним державними стандартами. Під час розгляду звернення представниками Управління виявлено такі порушення: 

 • низький рівень оливи у розширювальному баку силового трансформатора КТП-166;
 • наявність чагарнику на майданчику КТП-166;
 • не дотримано термінів виконання ремонтів та технічного обслуговування обладнання, а також випробувань електрообладнання;
 • підключення будинку споживача до ПЛ 0,4 кВ виконано за допомогою скруток;
 • наявність дерев, гілки яких наблизились до проводів на відстань менше 1 метра у прогонах опор № 29-30, 30-31, 31-32, 15-16 ПЛ 0,4 кВ від КТП-166 приєднання «Л-1 вул. Каменовата»;
 • відсутній діючий Договір про надання послуг з розподілу електричної енергії між споживачем та ОСР тощо.

В результаті розгляду звернення Управлінням рекомендовано ОСР розробити заходи щодо усунення порушень технічного стану та організації експлуатації електрообладнання й електромереж. Крім того, у подальшому дотримуватися вимог правил та інших нормативно-правових актів з питань технічної експлуатації електричних мереж, а також технічного стану електричних установок і мереж.

Також Управлінням опрацьовано звернення жителя м. Слов’янськ щодо припинення електропостачання до його помешкання. В результаті розгляду звернення було встановлено, що Слов’янським РЕМ складено Акт про порушення та припинено електроживлення безоблікового приєднання до електричних мереж з урахуванням вимог пункту 7.6 розділу VІІ Правил роздрібного ринку електричної енергії (далі – ПРРЕЕ). При цьому, ОСР порушено вимоги нормативних документів, а саме:

 • підпункту 3 пункту 5.1.3 глави 5.1 розділу V ПРРЕЕ в частині порушення (недотримання) показників якості електропостачання, які характеризують рівень надійності (безперервності) електропостачання, комерційної якості надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії, а також якості електроенергії, перелік та величини яких затверджено Регулятором;
 • підпункту 6 пункту 5.5.1 глави 5.1 розділу V ПРРЕЕ в частині порушення прав Споживача електричної енергії отримувати якісні послуги з розподілу (передачі), постачання та комерційного обліку електричної енергії;
 • пункту 1.2.20 глави 1.2 розділу І Правил улаштування електроустановок в частині порушення строків (часу) переривання електропостачання, який для електроприймачів ІІІ категорії електропостачання не повинен перевищувати одну добу;
 • пункту 5 постанови НКРЕКП від 14.03.2018 року №312  «Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії» в частині не оформлення паспорту точки розподілу (передачі) на помешкання споживача.

У підсумку Управлінням направлено лист ОСР з рекомендаціями щодо дотримання вимог нормативно-правових актів і нормативних документів в частині забезпечення прав Споживача отримувати якісні послуги з розподілу (передачі), постачання та комерційного обліку електричної енергії.

Водночас Управлінням Держенергонагляду у Вінницькій області завершено опрацювання звернення жителя смт Турбів Вінницького району щодо приєднання його помешкання до електричних мереж ОСР. Так, Управлінням повідомлено споживача, що відповідно до пункту 4.2 розділу IV КСР, ОСР надає послугу зі стандартного приєднання відповідно до умов договору про стандартне приєднання. Згідно умов Додаткової угоди № 1, яка є невід’ємною частиною Договору, ОСР зобов’язаний надати послугу з приєднання до електричних мереж у термін не пізніше ніж 3 місяці після оплати такої послуги.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux