• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
Типові зауваження до проєктів Планів розвитку ОСР на 2021-2025 роки
опубліковано 21 липня 2020 року о 10:01

З метою забезпечення надійного, безпечного та економічно ефективного функціонування систем розподілу, оператори систем розподілу (далі – ОСР) повинні розробляти Плани розвитку ОСР (далі – Плани розвитку). Такі Плани розвитку розробляються на п’ятирічний термін і мають щорічно актуалізуватися. Це передбачено Кодексом систем розподілу (далі – Кодекс).  

Станом на 15.07.2020 року до Держенергонагляду зі своїми проєктами Плану розвитку системи розподілу на 2021-2025 роки звернувся 21 ОСР. З них, у відомстві відсутні зауваження лише до 9 проєктів Планів розвитку.

У ході опрацювання таких проєктів Держенергонагляд здійснив аналіз щодо пріоритетності технічних рішень розвитку систем розподілу й надав ОСР свої зауваження та пропозиції. На сьогодні розгляд проєктів Планів розвитку триває.

Під час розгляду проєктів Планів розвитку, Держенергонаглядом, окрім вже виявлених раніше зауважень, зафіксовано наступні:

 • проєкт Плану розвитку не містить обсягів розподілу (у тому числі транзиту) електричної енергії мережами ОСР (порушення вимог підпункту 1 пункту 3.3.1 глави 3.3 розділу ІІІ Кодексу);
 • у розділі 2.4 таблиці «Фактичні та прогнозні обсяги відпуску електричної енергії виробників електричної енергії, приєднаних до мереж ОСР» проєкту Плану розвитку не в повному обсязі враховані об’єкти, які вказані в реєстрі НКРЕКП, що отримали ліцензію як виробник електричної енергії та мають технічні умови і договір на приєднання від мереж ОСР;

 • на карті-схемі ОСР проєкту Плану розвитку невірно зазначено інформацію щодо балансової належності підстанцій напругою 110 кВ (порушення вимог пункту 3.2.12 глави 3.2 розділу ІІІ Кодексу);

 • проєкт Плану розвитку не містить заходів щодо забезпечення поступової відмови від використання мереж напругою 6 кВ (в обґрунтованих випадках) та напругою 3x0,23 кВ у своїй системі розподілу. Вищезазначені рівні напруги мають бути замінені на електроустановки вищого рівня напруги на основі результатів досліджень, проведених ОСР при плануванні розвитку системи розподілу відповідно до вимог, передбачених Кодексом (порушення вимог пункту 3.2.8 глави 3.2 розділу ІІІ Кодексу);

 • у проєкті Плану розвитку відсутня інформація про кількість масляних вимикачів напругою 10 кВ, які плануються до заміни (порушення вимог пункту 3.3.1 глави 3.3 розділу III Кодексу);

 • не надано письмовий висновок оператора системи передачі НЕК «Укренерго» про узгодженість Плану розвитку із Планом розвитку системи передачі на наступні 10 років (порушення вимог пункту 3.4.2 глави 3.4 розділу III Кодексу).

Для прикладу, представники Управління Держенергонагляду у Житомирській області розглянули наданий АТ «Житомиробленерго» проєкт Плану розвитку. В результаті проведеного аналізу виявлено ряд порушень, зокрема:

 • у розділі 20 проєкту Плану розвитку відсутні фактичні та прогнозні на 2025 рік витрати електроенергії в системі розподілу ОСР;

 • в розділі 20 проєкту, у таблиці № 15, відсутній план заходів із зниження нетехнічних витрат електроенергії на 2025 рік;

 • в розділі 23 проєкту відсутні відомості по плану реконструкції ПЛІ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ, ПЛ-10кВ, КЛ-10кВ, ТП-10(6)/0,4кВ на 2025рік, а також нове будівництво об’єктів системи розподілу рівня напруги 10(6)/  0,4кВ на 2025 рік;

 • в розділі 23 проєкту не передбачено схемою перспективного розвитку на 2025 рік проєктні роботи щодо будівництва і реконструкції електричних мереж напругою 10/0,4кВ та реконструкція електричних мереж напругою 10/0,4кВ;

 • в розділі 27 проєкту зазначена заміна 538 шт. трансформаторів 10/0,4кВ на ТП. Проте, відповідно до інформації на офіційному вебсайті АТ «Житомиробленерго», станом на 01.08.2019 року зазначених трансформаторів з нестандартною потужністю всього 468 шт., що на 70 шт. менше ніж у переліку;

 • в розділі 27 проєкту заміна силового трансформатора Т-2 на ПС 110/35/10 «Довбиш» запланована на 2026 рік, тоді як актуалізований План розвитку розрахований на 2021-2025 роки;

 • згідно таблиці 30 розділу 26 проєкту, ОСР планує заміну 7 силових трансформаторів на ПС-110кВ та силового трансформатора на ПС-35кВ. Однак, згідно з наданою ОСР формою, станом на 01.01.2020 року 1 од. ПС 110 кВ та 0 од. ПС 35 кВ знаходяться у незадовільному стані. Отже, згідно з вимогами підпункту 3 пункту 3.2.4 та пункту 3.2.12 глави 3.2 Кодексу, заміна силових трансформаторів на підстанціях є необгрунтованою.

На підставі зазначеного, Управлінням Держенергонагляду у Житомирській області рекомендовано ОСР усунути виявлені зауваження.

Також ОСР Прикарпаття надав свій проєкт Плану розвитку до Держенергонагляду. Представники Управління Держенергонагляду у Івано-Франківській області розглянули даний проєкт та виявили ряд зауважень, а саме: 

 • відсутня інформація про фактичні та обґрунтовані прогнозні обсяги відпуску електричної енергії виробників електроенергії, приєднаних до системи  розподілу (підпункт 2 пункту 3.3.1 Кодексу);

 • відсутня схема заміщення для розрахунку струмів короткого замикання та величини струму короткого замикання для кожного енерговузла (елемента) електричних мереж (підпункт 3 пункту 3.3.4 Кодексу);

 • немає аналізу досліджених режимів з урахуванням існуючого та прогнозного завантаження системи розподілу (підпункт 4 пункту 3.3.4 Кодексу);

 • відсутній звіт про оцінку потенційного впливу нових генеруючих одиниць та приєднання інших електроустановок до системи розподілу на рівні струмів короткого замикання. У ході таких досліджень повинні бути ідентифіковані ділянки мережі, де існує можливість досягнення небезпечних рівнів струмів короткого замикання, що створює небезпеку для електроустановок та ризик їх пошкодження (як для Користувачів, так і для ОСР). Дослідження струмів короткого замикання повинно проводитися на основі альтернативних сценаріїв, у тому числі мінімальних і максимальних навантажень. Заходи із захисту повинні плануватися на основі результатів досліджень та повинні бути відображені у Планах розвитку ОСР (підпункт 7 пункту 3.5.2 Кодексу).

Управлінням було надано рекомендації ОСР для усунення виявлених недоліків. Після усунення зауважень АТ «Прикарпаттяобленерго» повторно звернулось до Держенергонагляду. При повторному розгляді проєкту Плану розвитку ОСР у Держенергонагляду відсутні зауваження. 

Водночас, Управління Держенергонагляду у Вінницькій області завершило повторний розгляд проєкту Плану розвитку ОСР в частині усунення зауважень, виявлених Держенергонаглядом при попередньому розгляді. За результатами розгляду виявлено, що зауваження не було виправлено у повному обсязі. У зв’язку з цим, проєкт Плану розвитку було повернуто АТ «Вінницяобленерго» на доопрацювання. 

Повторний проєкт Плану розвитку ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля» на 2021-2025 роки було розглянуто працівниками Управління Держенергонагляду у Донецькій області. В результаті опрацювання даний План розвитку буде погоджено за таких умов: 

 • надання ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля» письмового висновку ОСР про узгодженість Плану розвитку системи розподілу з Планом розвитку системи передачі на наступні 10 років;

 • внесення до Плану розвитку відповідної інформації щодо недоцільності розгляду заходів стосовно забезпечення поступової відмови від використання мереж напругою 6кВ та напругою 3х0,23кВ  у своїй системі розподілу, та поступовий перехід на електроустановки вищого рівня напруги;

 • внесення змін до таблиці б/н розділу 21 «Перелік та етапи виконання заходів», а саме: деталізувати заходи у п. 4.1.1 «Реконструкція ТП (РП)»: «Технічне переоснащення РП-6 кВ Південодонбаська № 3», «Технічне переоснащення ЦРП м. Вугледар 10 кВ», із зазначенням термінів виконання.

Зі свого боку, Управлінням Держенергонагляду у Волинській області розглянуто План розвитку розподільних електричних мереж ПрАТ «Волиньобленерго» на 2021-2025 роки. Під час розгляду Плану розвитку представниками Управління виявлено такі зауваження:

 • Планом розвитку не розглядаються заходи щодо забезпечення поступової відмови від використання мереж напругою 6 кВ;

 • у Плані розвитку не розглядаються ряд моментів, що впивають на надійність електропостачання споживачів та надійність розподільчої мережі 110 кВ ПрАТ «Волиньобленерго» в цілому; 

 • Планом розвитку в недостатній мірі розглянуто заміну застарілих, створених на електромеханічній базі, пристроїв релейного захисту та автоматики.

Наголошуємо, що під час формування Планів розвитку ОСР необхідно дотримуватися вимог розділу ІІІ Кодексу. Також звертаємо увагу на те, що пунктом 3.2.6 глави 3.2 розділу III Кодексу передбачено на що мають бути направлені заходи з розвитку систем розподілу.

Довідково:

Повідомляємо, до Держенергонагляду почали надходити для погодження проєкти Інвестиційних програм ОСР на 2021 рік. Станом на 15 липня 2020 року надійшло 2 таких проєкти, з них: один погоджено, по другому надано зауваження.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux