• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
Публічний звіт т.в.о. Голови Державної інспекції енергетичного нагляду України Романа БОДНАРА за 2020 рік

Завдання Державної інспекції енергетичного нагляду України, їх виконання та досягнення результатів

Державну інспекцію енергетичного нагляду України (Держенергонагляд) створено у 2018 році як центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузях електроенергетики та теплопостачання.

Держенергонагляд має тривалу (понад 70 років) історію існування й структурних перетворень, яка розпочалась ще з 1944 року. З того часу Держенергонагляд пройшов декілька етапів, на яких його основні задачі і функції поступово змінювалися та доповнювалися, вдосконалювалась і його організаційна структура.

Сьогодні Держенергонагляд здійснює свою діяльність у складі центрального апарату та 25 його територіальних органів, утворених відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року № 1194, зокрема 23 управління в областях, Управління Держенергонагляду у м. Києві і Міжрегіональне управління Держенергонагляду у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі.

Основні напрями діяльності Держенергонагляду:

1. Реалізація державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики та теплопостачання:

розслідування причин та наслідків аварій і пожеж на енергетичному обладнанні учасників ринку електричної енергії та суб’єктів відносин у сфері теплопостачання, проведення моніторингу безпеки постачання електричної енергії, висновки щодо пріоритетності технічних рішень для розвитку системи передачі та систем розподілу, розгляд звернень громадян, у тому числі щодо приєднань до електричних мереж, контроль за підготовкою об’єктів паливно-енергетичного комплексу України до осінньо-зимового періоду 2020/2021 років та його проходження.

2. Внесення на розгляд Міністра енергетики України пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики та теплопостачання:

узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Держенергонагляду, розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подання їх Міністрові енергетики України.

3. Організація та здійснення державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики та теплопостачання:

здійснення державного енергетичного нагляду за електричними установками і мережами учасників ринку (крім споживачів), тепловими, тепловикористальними установками та мережами суб’єктів відносин у сфері теплопостачання щодо дотриманням ними вимог правил та інших нормативно-правових актів.

Протягом 2020 року Держенергонагляд спрямовував свою діяльність на реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики та теплопостачання, здійснював заходи, передбачені Положенням про Державну інспекцію енергетичного нагляду України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 року № 77, та визначені в дорученнях Кабінету Міністрів України та Міністерства енергетики України.

З метою здійснення планових заходів державного (нагляду) контролю у 2020 році та відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» наказом Держенергонагляду від 26 листопада 2019 року № 141 затверджено Річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державною інспекцією енергетичного нагляду України на 2020 рік.

Проте з початку 2020 року Держенергонагляд не мав можливості здійснювати планові заходи державного нагляду (контролю) у зв’язку із:

 • відсутністю затверджених критеріїв оцінки ризиків та уніфікованої форми Акта відповідно до вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;
 • забороною проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності згідно із Законом України від 17 березня 2020 року № 530-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19».

Для забезпечення виконання повноважень Держенергонагляду постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 640 було затверджено критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у галузях електроенергетики та теплопостачання і визначено періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю).

Також наказом Міністерства енергетики України від 17 вересня 2020 року № 600 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 листопада 2020 року за № 1127/35410) затверджено уніфіковану форму Акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у галузях електроенергетики та теплопостачання.

З метою здійснення планових заходів державного (нагляду) контролю у 2021 році, відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» наказом Держенергонагляду від 20 листопада 2020 року № 252 затверджено Річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державною інспекцією енергетичного нагляду України на 2021 рік.

Забезпечення реалізації державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики та теплопостачання

Держенергонагляд здійснює свою діяльність за такими напрямами:

 • державний нагляд (контроль) у галузі електроенергетики;
 • державний нагляд (контроль) у галузі теплопостачання.

Протягом 2020 року здійснювалась робота з реалізації державного нагляду (контролю) у галузі електроенергетики, зокрема:

щодо оператора системи передачі та електричних станцій, а саме:

 • перевірено 66 об’єктів та суб’єктів електроенергетики (11 повторно за зверненням енергопідприємств) щодо готовності до роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 років відповідно до Положення про порядок оцінки готовності об’єктів електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період, затвердженого наказом Міністерства палива та енергетики України від 07 липня 2006 року № 231 (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 вересня 2006 року за № 1064/12938) та розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 916-р. За результатами участі в роботі комісій з перевірки готовності енергооб’єктів надані висновки Держенергонаглядом, в яких зазначено 643 зауваження. З урахуванням висновків Держенергонагляду комісією з перевірки готовності енергооб’єктів до роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 років видано 64 акти, 2-м енергооб’єктам акти готовності не видані (ВРП 110-750 кВ ДСП «Чорнобильська», АТ «Одеська ТЕЦ»);
 • обстежено 9 об’єктів енергетичного обладнання щодо дотримання вимог правил та інших нормативно-технічних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій та мереж, технічного стану та обслуговування електричних установок і мереж відповідно до пунктів 2, 4, 5 рішення протоколу від 27 липня 2020 року № 4 засідання Комісії з розгляду, затвердження та коригування планових річних та перспективних графіків ремонтів і модернізації (реконструкції) обладнання електростанцій енергогенеруючих компаній та електроцентралей, створеної згідно з наказом Мінекоенерго від 03 січня 2020 року № 5;
 • на 29 об’єктах електроенергетики і в об’єднаній енергетичній системі України представниками Держенергонагляду у складі комісій здійснено розслідування причин та наслідків аварій і пожеж на обладнанні електричних мереж учасників ринку електричної енергії та суб’єктів відносин у сфері теплопостачання відповідно до Інструкції про розслідування і облік технологічних порушень на об’єктах електроенергетики і в об’єднаній енергетичній системі України, затвердженої наказом Міністерства палива та енергетики України від 09 червня 2005 року № 255 (зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2005 року за № 1165/11445) та пункту 6 розділу IV Кодексу системи передачі, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 309;
 • перевірено підготовку 14 об’єктів до пропуску льодоходу, повені та паводку у складі комісій відповідно до доручення Міністерства енергетики та захисту довкілля України від 16 січня 2020 року № 26.1.7-29.3-1398 та за зверненнями підприємств паливно-енергетичного комплексу;
 • обстежено стан 3 об’єктів гідротехнічних споруд і гідромеханічного обладнання у складі галузевих комісій відповідно до наказу Мінекоенерго від 06 квітня 2020 року № 226 «Про обстеження гідротехнічних споруд гідроелектростанції та відповідного механічного обладнання», графіка обстеження гідротехнічних споруд електростанцій України на 2020 рік, які виконуються у порядку та в обсязі, що визначені нормативними документами «Безпека гідротехнічних споруд і гідромеханічного обладнання електростанцій України. Положення про галузеву систему нагляду» ГКД 34.03.106-2003 та «Типова технічна програма обстеження гідротехнічних споруд і гідротехнічного обладнання електростанцій України» ГКД 34.21.342-2003;
 • за дорученням Міністерства енергетики України взято участь у проведенні галузевого протиаварійного тренування в якості спостерігачів на 9 об’єктах та суб’єктах електроенергетики, у тому числі ПрАТ «НЕК «Укренерго» (оперативно-диспетчерське управління), згідно з вимогами Правил проведення протиаварійних тренувань персоналу електричних станцій та мереж, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 24 грудня 2013 року № 991 (зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 лютого 2014 року за № 328/25105);
 • за дорученням Міністерства енергетики України на звернення Фонду державного майна України щодо перевірки виконання умов договору оренди цілісного майнового комплексу взято участь у складі комісій регіональних відділень (Київської, Черкаської, Чернігівської, Полтавської та Сумської областей) Фонду державного майна України 2-х суб’єктів електроенергетики;
 • взято участь у складі двох комісій щодо здійснення позапланових перевірок Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (ПрАТ «НЕК Укренерго» та ДП «Калуська ТЕЦ–НОВА»);
 • розглянуто проєкти плану розвитку, інвестиційної програми оператора системи передачі щодо пріоритетності технічних рішень для розвитку системи передачі відповідно до статті 9 розділу ІІ Закону України «Про ринок електричної енергії». Також опрацьовано проєкти інвестиційних програм 9 ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях і когенераційних установках за їх зверненнями;
 • взято участь у роботі 8 комісій з перевірки знань персоналу об’єктів електроенергетики з питань технічної експлуатації відповідно до вимог Закону України «Про ринок електричної енергії» та керівного персоналу об’єктів електроенергетики з охорони праці, пожежної безпеки, технічної експлуатації обладнання, машин і механізмів в обсязі законодавчих, нормативно-правових та норм документів згідно з наказом Міністерства енергетики України від 27 липня 2020 року № 469 «Про постійну Комісію з перевірки знань щодо технічної експлуатації об’єктів електроенергетики Міністерства енергетики України»;

щодо інших учасників ринку електричної енергії було здійснено:

 • моніторинг об’єктів електроенергетики 279 операторів систем розподілу та виробників електричної енергії щодо готовності до роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 років відповідно до Положення про порядок оцінки готовності об’єктів електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період. Виявлено 6 821 порушення та надано 214 рекомендаційних листів щодо їх усунення;
 • розслідування причин і наслідків технологічних порушень (відмов 1 та 2 категорій) у складі 64 комісій на обладнанні електричних мереж операторів систем розподілу згідно з Інструкцією про розслідування і облік технологічних порушень на об’єктах електроенергетики і в об’єднаній енергетичній системі України та пунктом 5 розділу V Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 310;
 • моніторинг 755 суб’єктів господарювання щодо технічного стану об’єктів електричних мереж напругою 0,4 – 10(6) кВ, через які здійснюється електропостачання медичних закладів, а також відповідність фактичної схеми живлення зазначених закладів категорії з надійності електропостачання та забезпеченості резервними автономними джерелами живлення, з метою виконання статті 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», відповідно до доручення Міністерства енергетики та захисту довкілля України від 16 березня 2020 року № 26/1.1-4.4-6857. Виявлено 648 порушень та надано 131 рекомендаційний лист щодо їх усунення;
 • моніторинг безпеки постачання 429 суб’єктів господарювання, які мають струмоприймачі І категорії з надійності електропостачання, на виконання доручення Міністерства енергетики України від 11 червня 2020 року № 26/1.1-25.3-14855. Виявлено 492 порушення та надано 82 рекомендаційних листа щодо їх усунення;
 • роботу щодо запобігання відключенню та обмеженню нижче технологічного мінімуму споживання електричної енергії 186 суб’єктів господарювання (підприємств централізованого водопостачання та водовідведення та вугледобувних підприємств) відповідно до підпункту 12 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 02 квітня 2020 року № 255);
 • 40 заходів (моніторингів) щодо технічного стану електричних мереж напругою 0,4 - 110 (150) кВ операторів систем розподілу з метою погодження зведених планів розчистки трас повітряних ліній електропередачі на 2021 рік відповідно до доручення Міністерства енергетики України від 30 вересня 2020 року № 26/1.6-4.2-21131. Виявлено 4 415 порушень, надано операторам систем розподілу 36 рекомендаційних листів щодо їх усунення;
 • обстеження 1 024 об’єктів на виконання доручення Міністерства енергетики України від 23 вересня 2020 року № 26/1.1-4.2.-20711 щодо забезпечення надійного електропостачання виборчих дільниць під час проведення виборів, які відбулись 25 жовтня 2020 року, відповідно до Постанови Верховної Ради України від 15 липня 2020 року № 795-ІХ «Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році». Виявлено 406 порушень та надано 17 рекомендаційних листів щодо їх усунення;
 • розгляд 98 проєктів планів розвитку та інвестиційних програм операторів систем розподілу з відповідними висновками і зауваженнями щодо пріоритетності технічних рішень. Виявлено 2 117 порушень, які усунуті операторами систем розподілу;
 • участь у 2 787 комісіях з перевірки знань працівників, які забезпечують оперативно-технологічне управління і технічне обслуговування обладнання на об’єктах електроенергетики у комісіях різного рівня.

З метою підвищення якості обслуговування споживачів електричної енергії на офіційному вебсайті Держенергонагляду було створено розділ для подання скарг за принципом «єдиного вікна» на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2019 року № 932 «Деякі питання посилення контролю за дотриманням законодавства щодо приєднання до електричних мереж».

Протягом 2020 року до «єдиного вікна» подано та розглянуто 141 звернення щодо спірних питань, які виникають між учасниками ринку з питань технічного стану та організації експлуатації об’єктів електричних мереж, припинення постачання електричної енергії споживачам, технічної обґрунтованості вимог технічних умов на приєднання електроустановок до електромереж, відповідності їх вимогам нормативних документів та відмов у приєднанні електроустановок до електричних мереж.

Для оперативного реагування на звернення громадян та формування прозорого інформаційного середовища з питань постачання електричної енергії протягом 2020 року представники Держенергонагляду взяли участь у роботі 410 комісій Інформаційно-консультаційних центрів по роботі із споживачами електричної енергії операторів систем розподілу;

щодо здійснення державного нагляду (контролю) у сфері теплопостачання: 

 • проводився моніторинг виконання планів організаційно-технічних заходів з підготовки та стану готовності до опалювального періоду теплових господарств та взято участь у складі 7 362 комісій суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, споживачів соціальної сфери, що отримують теплову енергію від систем централізованого теплопостачання, з метою оцінки стану готовності теплових господарств до роботи в опалювальний період 2020/2021 років, згідно з Планом заходів з підготовки об’єктів паливно-енергетичного комплексу України до осінньо-зимового періоду 2020/2021 року та його проходження, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 916-р.

За результатами участі в роботі комісій з оцінки стану готовності теплових господарств були надані висновки, в яких було зазначено 2 833 порушення вимог діючих норм і правил у сфері теплопостачання.

З урахуванням усунення виявлених порушень комісіями з оцінки стану готовності теплових господарств до роботи в опалювальний період 2020/2021 років видано акти готовності:

       - джерелам теплової енергії – 4 847 актів (86 % від загальної кількості);

       - споживачам теплової енергії – 19 205 актів (26 % від загальної кількості), з них: закладам охорони здоров’я, освіти та дошкільної освіти – 17 280 актів (53 % від загальної кількості);

 • взято участь у 216 засіданнях комісій оперативних штабів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з підготовки/готовності теплових господарств суб’єктів господарювання до роботи в опалювальний період та його проходження , на яких зазначалися поточний стан та проблемні питання підготовки об’єктів до опалювального періоду;
 • взято участь у 9 комісіях із розслідування причин і наслідків аварій та відмов на теплових установках і мережах теплогенеруючих, теплотранспортуючих, теплопостачальних та теплосервісних організацій, які призвели до порушення режимів теплопостачання споживачів соціальної сфери, із складенням відповідних актів розслідування згідно з вимогами Інструкції з обліку та розслідування технологічних порушень в роботі енергетичного господарства споживачів, затвердженої наказом Міністерства палива та енергетики України від 04 серпня 2006 року № 270;
 • взято участь у роботі 1 159 комісій суб’єктів господарювання з перевірки рівня знань працівників, які забезпечують оперативно-технологічне управління і технічне обслуговування обладнання на об’єктах теплоенергетики;
 • перевірено 803 заклади охорони здоров’я під час роботи у складі спільних комісій обласних і Київської державних адміністрацій щодо перевірки технічного стану об’єктів теплозабезпечення закладів охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з COVID–19, на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2020 року № 49290/1/1-20. За результатами роботи виявлено 235 порушень щодо джерел теплової енергії та 511 порушень щодо теплових вводів закладів охорони здоров’я;
 • складено 589 актів щодо підтвердження факту відсутності газифікації природним газом 3 239 багатоквартирних будинків та відсутності або нефункціонування в зазначених будинках систем централізованого теплопостачання з метою застосування ліцензіатами з постачання електричної енергії відповідного тарифу на електроенергію для населення на опалювальний період згідно з Планом заходів з підготовки об’єктів паливно-енергетичного комплексу України до осінньо-зимового періоду 2020/2021 року та його проходження, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 916-р.

Нормативно-правове регулювання

Протягом 2020 року Держенергонагляд брав участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики та сфері теплопостачання шляхом надання пропозицій до 23 нормативно-правових актів, що надходили на опрацювання протягом звітного періоду, з них:

 • Держенергонаглядом ініційовано розроблення 14 проєктів нормативно-правових актів, з яких станом на початок 2021 року прийнято 6 актів;
 • до Держенергонагляду надійшло на погодження 9 проєктів нормативно-правових актів.

Розроблення проєктів законів України:

 • проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення надійного та сталого функціонування сфер електроенергетики та теплопостачання».

Розроблення проєктів указів Президента України:

 • проєкт Указу Президента України «Про символіку Державної інспекції енергетичного нагляду України».

Розроблення проєктів актів Кабінету Міністрів України:

 • 2 проєкти постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про Державну інспекцію енергетичного нагляду України»;
 • проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до Правил користування тепловою енергією та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»;
 • проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сферах електроенергетики та теплопостачання і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною інспекцією енергетичного нагляду, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».

Розроблення проєктів наказів Міністерства енергетики України:

 • проєкт наказу Міністерства енергетики України «Про затвердження уніфікованої форми Акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері електроенергетики та сфері теплопостачання»;
 • проєкт наказу Міністерства енергетики України «Про затвердження Порядку проведення телефонної «гарячої лінії» у Державній інспекції енергетичного нагляду України»;
 • проєкт наказу Міністерства енергетики України «Про затвердження Порядку забезпечення доступу до публічної інформації у Державній інспекції енергетичного нагляду України»;
 • проєкт наказу Міністерства енергетики України «Про затвердження Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Державній інспекції енергетичного нагляду України»;
 • проєкт наказу Міністерства енергетики України «Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Державної інспекції енергетичного нагляду України»;
 • проєкт наказу Міністерства енергетики України «Про затвердження Інструкції з організації пропускного режиму у Державній інспекції енергетичного нагляду України»;
 • проєкт наказу Міністерства енергетики України «Про встановлення відомчих заохочувальних відзнак Державної інспекції енергетичного нагляду України»;
 • проєкт наказу Міністерства енергетики України «Про внесення змін до наказу Міністерства енергетики України від 17 вересня 2020 року № 600».

У 2020 році було створено Координаційну раду з основних питань діяльності Державної інспекції енергетичного нагляду України відповідно до наказу Держенергонагляду від 06 серпня 2020 року № 124. Зокрема, на засіданнях здійснювалось обговорення пропозицій до Інструкції про розслідування і облік технологічних порушень на об’єктах електроенергетики і в об’єднаній енергетичній системі України та Інструкції з обліку та розслідування технологічних порушень в роботі енергетичного господарства споживачів.

За результатами роботи Координаційної ради здійснено перегляд 8 актів Кабінету Міністрів України, 28 наказів Міненерго.

Власні документи

Задля організації правової роботи Держенергонаглядом розроблено:

 • Положення про порядок ведення договірної роботи в Державній інспекції енергетичного нагляду України, затверджене наказом Держенергонагляду від 09 червня 2020 року № 99;
 • Положення про порядок ведення позовної та претензійної роботи, затверджене наказом Держенергонагляду від 10 липня 2020 року № 115.

З метою упорядкування роботи Держенергонагляду затверджено Методичні рекомендації:

 • щодо організації розгляду Держенергонаглядом проєктів планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу;
 • щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) у галузях електроенергетики та теплопостачання;
 • щодо планування робіт з організації державного енергетичного нагляду Державної інспекції енергетичного нагляду України.

Використання коштів Державного бюджету України

Протягом 2020 року в Державній інспекції енергетичного нагляду України забезпечено ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку.

Державна інспекція енергетичного нагляду України отримує бюджетні призначення шляхом їх затвердження у законі про Державний бюджет України.

У 2020 році фінансування Держенергонагляду здійснювалось за бюджетною програмою КПКВК 2403010 «Керівництво та управління у сфері енергетичного нагляду».

Затверджений Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» обсяг бюджетних призначень за КПКВК 2403010 «Керівництво та управління у сфері енергетичного нагляду» за загальним фондом державного бюджету становив 200 924 000, 00 грн.

Фактичний обсяг фінансування з Державного бюджету України у 2020 році склав 200 924 000, 00 грн. Фінансування бюджетної програми складає 100 %. Фактичне виконання бюджетної програми – 193 052 105, 53 грн, що складає 96 % .

Протягом звітного періоду заробітна плата виплачувалась у повному обсязі. Заборгованість з виплати заробітної плати відсутня.

Кредиторська та дебіторська заборгованість за загальним фондом зазначеної бюджетної програми відсутня.

Щодо використання коштів 2019 року слід зазначити, що фактичні видатки складали лише 33 579 691, 82 грн, що пояснюється процесом утворення та становлення Держенергонагляду.

Запобігання корупції

У Держенергонагляді впроваджено ефективну систему запобігання корупції з подальшим застосуванням та удосконаленням механізмів прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків та підвищення рівня довіри громадян. Антикорупційну програму Держенергонагляду на 2020 – 2022 роки затверджено наказом Держенергонагляду від 03 квітня 2020 року № 75 та погоджено наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 06 серпня 2020 року № 339/20.

Внутрішній аудит

У 2020 році проведені внутрішні аудити, які були орієнтовані на здійснення оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань і функцій Держенергонагляду.

Станом на 31 грудня 2020 року забезпечено виконання Операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2020 рік (зі змінами) на 100 %, який сформований на підставі ризик-орієнтовного підходу.

За результатами проведених внутрішніх аудитів надано відповідні висновки та рекомендації щодо усунення виявлених помилок і недоліків, а також недопущення їх в подальшому.

Кадрові питання

У зв’язку з приведенням структури та штатної чисельності працівників апарату Держенергонагляду у відповідність до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2014 року № 85 «Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів» (зі змінами) гранична чисельність працівників апарату Держенергонагляду повинна становити 723 штатні одиниці.

На виконання Закону України «Про державну службу» після внесення змін до штатного розпису Держенергонаглядом було оголошено конкурс на 26 посад та 6 доборів на 170 посад.

Станом на 31 грудня 2020 року фактична чисельність – 495 осіб (69 % від штатної чисельності).

Розроблені та затверджені положення про територіальні органи Держенергонагляду та їх структурні підрозділи.

Також протягом року проводилось підвищення кваліфікації державних службовців Держенергонагляду шляхом навчання за професійними програмами та участь у тематичних постійно діючих семінарах, тренінгах тощо.

Інформаційна політика

Відповідно до законів України «Про звернення громадян» та «Про доступ до публічної інформації» Держенергонаглядом розроблено порядок впровадження телефонної «гарячої лінії» (затверджено наказом Міненерго від 03 грудня 2020 року № 778 «Про затвердження Порядку проведення телефонної «гарячої лінії» у Державній інспекції енергетичного нагляду України»), порядок проведення особистого прийому громадян (затверджено наказом Міненерго від 03 грудня 2020 року № 779 «Про затвердження Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Державній інспекції енергетичного нагляду України») та забезпечено доступ до публічної інформації (затверджено наказом Міненерго від 03 грудня 2020 року № 780 «Про затвердження Порядку забезпечення доступу до публічної інформації у Державній інспекції енергетичного нагляду України»).

Протягом року здійснювалась організація документообігу Держенергонагляду: прийом, реєстрація та облік документів, що надійшли до Держенергонагляду, оперативне їх проходження, відправлення поштової кореспонденції та зберігання справ.

Зокрема, за звітний рік до Держенергонагляду надійшло та опрацьовано 22 194 вхідних документів.

Надано 15 816 відповідей, зокрема:

 • вищі органи, всього – 113, у тому числі:

       - Кабінет Міністрів України, Секретаріат Кабінету Міністрів України – 96;

       - Верховна Рада України – 12;

       - Офіс Президента України – 5.

 • відповіді на звернення народних депутатів – 67;
 • центральні органи виконавчої влади та інші організації, всього – 15 636, у тому числі:

       - центральні органи виконавчої влади – 2 069;

       - погодження проєктів нормативно-правових актів та організаційно-розпорядчих документів – 56;

       - відповіді на адвокатські запити – 18;

       - підприємства, установи тощо – 13 493.

Протягом року Держенергонаглядом було опрацьовано 2 337 звернень громадян та звернень заявників з питань приєднання електроустановок до електричних мереж та 72 запити на публічну інформацію. Всі запити розглянуто з дотриманням вимог і термінів, встановлених Законом України «Про доступ до публічної інформації».

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55 «Про деякі питання документування управлінської діяльності» з метою належного забезпечення роботи Держенергонагляду проведено процедуру закупівлі Системи електронного документообігу «АСКОД», укладено договір з ПАТ «Центр комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс» від 23 вересня 2020 року № П/260-20 та впроваджено зазначену систему.

Держенергонагляд, керуючись у своїй діяльності принципами відкритості та прозорості, забезпечував ефективне комунікування із громадськістю задля інформування про важливі питання суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку держави. Зокрема, у рамках роз’яснювальної роботи та висвітлення діяльності Держенергонагляду на офіційному вебсайті та у соціальній мережі «Facebook» за звітний період було опубліковано 265 новин та 412 постів.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux