• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
Публічний звіт Голови Державної інспекції енергетичного нагляду України Максима Малашкіна за 2019 рік

Завдання та заходи Державної інспекції енергетичного нагляду України, їх виконання та досягнення результатів

Державну інспекцію енергетичного нагляду України утворено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» (зі змінами) та покладено на неї функції з реалізації державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики та теплопостачання.

У період з 2014 по 2018 роки фактичних заходів з утворення органу не здійснювалось.

Відповідно до абзацу п’ятого пункту 16 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ринок електричної енергії» Кабінету Міністрів України доручено протягом 12 місяців з дня набрання чинності цього Закону провести реорганізацію Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж та Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії шляхом утворення центрального органу виконавчої влади, що здійснює державний нагляд (контроль) в галузі електроенергетики.

Постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 року № 77 «Деякі питання Державної інспекції енергетичного нагляду України» затверджено Положення про Державну інспекцію енергетичного нагляду України.

До пріоритетних завдань Держенергонагляду належать:

– реалізація державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики та теплопостачання;

– організація та здійснення державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики та теплопостачання, зокрема, шляхом проведення заходів державного нагляду (контролю) відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;

– участь у роботі комісій з розслідування причин і наслідків аварій та пожеж на обладнанні електричних мереж учасників ринку електричної енергії й суб’єктів відносин у сфері теплопостачання, які призвели до порушення режимів роботи інших учасників ринку електричної енергії, суб’єктів відносин у сфері теплопостачання;

– участь у проведенні моніторингу безпеки постачання електричної енергії в Україні за дорученням Міністерства енергетики та захисту довкілля (далі – Мінекоенерго);

– участь у роботі Комісії з підготовки висновку щодо доцільності надання тимчасової підтримки виробникам, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях;

– надання висновку щодо пріоритетності технічних рішень для розвитку системи передачі та систем розподілу, передбачених проєктами інвестиційних програм оператора системи передачі та операторів систем розподілу, а також результатів перевірок здійснення учасниками ринку електричної енергії реконструкції та модернізації енергетичного обладнання електричних станцій;

– розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Держенергонагляду;

– контроль за організацією та періодичністю проведення спеціальної підготовки працівників, які забезпечують оперативно-технологічне управління і технічне обслуговування обладнання на об’єктах електроенергетики, періодичністю перевірки рівня знань зазначених працівників щодо вимог відповідних нормативно-правових актів та нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, технічного стану електричних установок і мереж;

– моніторинг та контроль за розглядом спірних питань щодо приєднання електричних установок замовників до електричних мереж за принципом «єдиного вікна».

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 року № 759 Головою Державної інспекції енергетичного нагляду України призначено Максима Малашкіна.

29 жовтня 2018 року зареєстровано центральний орган виконавчої влади – Державну інспекцію енергетичного нагляду України (код ЄДРПОУ 42578602) як юридичну особу.

У Державному бюджеті України на 2018 рік коштів для функціонування Держенергонагляду не передбачалось.

Також не було вирішено питання щодо встановлення граничної чисельності працівників новоутвореного центрального органу виконавчої влади та утворення його територіальних підрозділів. За відомством не було закріплено приміщень для розміщення працівників та матеріально-технічного забезпечення для організації його роботи.

За поданням Голови Держенергонагляду було прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року №1194 «Про погодження утворення територіальних органів Державної інспекції енергетичного нагляду та внесення змін до деяких постанов» (опублікована та набрала чинності 12 січня 2019 року). Таким чином, було утворено 24 обласних та 1 міжрегіональне управління Держенергонагляду.

Відповідно до бюджетного запиту Держенергонагляду у Законі України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» було передбачено близько 56 млн грн на функціонування Держенергонагляду за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері енергетичного нагляду» (КПКПВ 1103010).

З огляду на зазначене, основним завданням на 2019 рік було організувати початок роботи Держенергонагляду, а саме:

– здійснити необхідні заходи для бюджетного обліку та фінансування;

– забезпечити працівників приміщеннями, зв’язком та інтернетом, офісною та комп’ютерною технікою, автотранспортом;

– провести набір персоналу;

– організувати роботу територіальних органів;

– розробити необхідну нормативно-правову базу для здійснення заходів енергетичного нагляду(контролю).

З метою запуску роботи новоутвореного центрального органу Головою відомства (єдиним працівником Держенергонагляду до 01 березня 2019 року) здійснено низку організаційних заходів:

1) Держенергонагляд взято на відповідний облік та обслуговування Головним управлінням Державної казначейської служби у м. Києві; занесено до Єдиного державного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів; надано статус неприбуткової установи відповідно до рішення ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві;

2) підготовлено необхідні пропозиції до помісячного плану бюджетних асигнувань на 2019 рік за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері енергетичного нагляду» (КПКПВ 1103010), а також надано пропозиції до паспорта бюджетної програми;

3) підготовлено структуру та штатний розпис новоутвореного органу на 2019 рік і подано на відповідне затвердження та погодження до Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (далі – Міненерговугілля) і Міністерства фінансів України (далі – Мінфін);

4) відповідно до Положення про порядок передачі об’єктів права державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482 «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», ініційовано, погоджено з ДП «НЕК «Укренерго», Мінфіном, Фондом державного майна України та затверджено наказами Держенергонагляду і Мінфіну переліки нерухомого майна, окремого індивідуального визначеного рухомого майна (автотранспорт) та іншого окремого індивідуального визначеного майна (крім нерухомого), що будуть передані до Держенергонагляду.

Станом на 31 грудня 2019 року здійснено інвентаризацію наявного майна, проаналізовано його придатність до використання, організовано роботу комісії з приймання-передачі та оформлено за актами приймання-передачі Держенергонагляду 72 інвентарні одиниці нерухомого майна (в тому числі на території кожного територіального органу), 3604 одиниці окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого) та 88 одиниць окремого індивідуально визначеного рухомого майна (автотранспорт).


Кадрові питання

З 01 березня 2019 року після внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» щодо фінансування і погодження Міненерговугіллям структури Держенергонагляду було введено в дію штатний розпис відомства. Це, зі свого боку, створило юридичні підстави для набору персоналу до Держенергонагляду.

З метою організації початку роботи Держенергонагляду у 2019 році було підготовлено, погоджено та затверджено з Міністром енергетики та вугільної промисловості України дві структури апарату Держенергонагляду на 344 штатні одиниці та на 397 штатних одиниць (в межах наявного фінансування на 2019 рік).

Відповідно до статті 21 Закону України «Про державну службу» вступ на державну службу здійснюється шляхом призначення громадянина України на посаду державної служби за результатами конкурсу.

Прийняття громадян України на посади державної служби без проведення конкурсу забороняється, крім випадків, передбачених цим Законом.

На виконання Закону України «Про державну службу» після введення в дію штатного розпису Держенергонаглядом було оголошено 11 конкурсів на зайняття 257 вакантних посад державної служби, а саме категорії «Б» – 111 посад, категорії «В» – 146 посад. Для участі у конкурсах подано документів від 571 кандидата на відповідні посади. Всього участь в конкурсах взяло 557 кандидатів.

Станом на 31 грудня 2019 року в Держенергонагляді кількість працівників складала 292 особи (73,6% від штатної чисельності), з них:

–  234 державних службовців;

– 58 працівників, які виконують функції з обслуговування.


Забезпечення реалізації державної політики у сфері державного нагляду (контролю) у галузях електроенергетики та теплопостачання

Беручи до уваги, що Держенергонагляд як центральний орган виконавчої влади фактично розпочав діяльність у 2019 році, та враховуючи вимоги абзаців восьмого та десятого частини другої статті 8, абзацу дванадцятого статті 10 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у 2019 році було об’єктивно неможливо.

З метою здійснення планових заходів державного (нагляду) контролю у 2020 році та відповідно до статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» наказом Держенергонагляду від 26 листопада 2019 року № 141 затверджено Річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державною інспекцією енергетичного нагляду України на 2020 рік (1702 заходи). Заходи внесено до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю).

Також Держенергонаглядом (в межах наявного персоналу) здійснювались інші заходи на виконання доручень Міненерговугілля (Мінекоенерго) і за зверненнями учасників ринку електричної енергії та суб’єктів у сфері теплопостачання.

Надання висновку щодо пріоритетності технічних рішень для розвитку системи передачі та систем розподілу, передбачених проєктами інвестиційних програм оператора системи передачі та операторів систем розподілу

Держенергонаглядом протягом 2019 року проведено розгляд інвестиційних програм і планів розвитку операторів систем розподілу та оператора систем передачі з відповідними висновками та зауваженнями, а саме:

– інвестиційної програми ПрАТ «НЕК «Укренерго» на 2020 рік;

– планів розвитку операторів систем розподілу на 2020–2024 рік – 2 (ПрАТ «Київобленерго», АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі»);

– інвестиційних програм операторів систем розподілу на 2020 рік – 9 (ВАТ «Тернопільобленерго», АТ «Харківобленерго», ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс», ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля», АТ «Полтаваобленерго», ПрАТ «Закарпаттяобленерго», АТ «Прикарпаттяобленерго», ПАТ «Запоріжжяобленерго», ПрАТ «Чернівціобленерго»);

– інвестиційних програм виробників електричної і теплової енергії на 2020 рік – 2 (Кременчуцька ТЕЦ, ЛМКП «Львівтеплоенерго» ТЕЦ-1);

– змін до інвестиційних програм операторів систем розподілу на 2019 рік – 7 (ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі», АТ «Укрзалізниця», ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля», АТ «Вінницяобленерго», АТ «Прикарпаттяобленерго», АТ «Чернігівобленерго», ПрАТ «Львівобленерго»).

 Оцінка готовності об’єктів електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період

Відповідно до Положення про порядок оцінки готовності об’єктів електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період, Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, та в рамках підготовки об’єктів електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період 2019/2020 років Держенергонагляд взяв участь у роботі відповідних комісій. Зокрема, взято участь:

– за зверненнями операторів системи розподілу – у 9-ти комісіях (Волинська філія ДП «Регіональні електричні мережі», ПрАТ «Закарпаттяобленерго», ПрАТ «Волиньобленерго», ВАТ «Тернопільобленерго», ПАТ «Черкасиобленерго», АТ «Житомиробленерго», АТ «Прикарпаттяобленерго», АТ «Чернівціобленерго» та АТ «Миколаївобленерго»);

– за зверненнями суб’єктів господарювання у галузі теплопостачання – у 74-ох комісіях (у Луганській області – 24, в Закарпатській області – 3 та у Івано-Франківській області – 47);

– за зверненнями виробників електричної та теплової енергії – у 14-ти комісіях (Каскад Київських ГЕС і ГАЕС, Канівська ГЕС, ПрАТ «Укргідроенерго», ДП «Калуська ТЕЦ-НОВА», ДТЕК Добротвірська ТЕС АТ «ДТЕК Західенерго», ВП «Бурштинська ТЕС» АТ «ДТЕК Західенерго», АТ «ДТЕК Західенерго», ВП Черкаська ТЕЦ» ПрАТ «Черкаське хімволокно», «ДТЕК Луганська ТЕС» ТОВ «ДТЕК Східенерго», ТОВ «ДТЕК Східенерго», ТЕЦ-5 СП «Київські ТЕЦ» КП «Київтеплоенерго», ТЕЦ-6 СП «Київські ТЕЦ» КП «Київтеплоенерго», КЕП «Чернігівська ТЕЦ» ТОВ фірми «ТЕХНОВА» та СП «Київські теплові мережі» КП «Київтеплоенерго»).

Згідно з Інструкцією про розслідування і облік технологічних порушень на об’єктах електроенергетики і в об’єднаній енергетичній системі України інспекторський склад Держенергонагляду взяв участь у роботі комісій з розслідування технологічних порушень 3-х об’єктів (ВП Добротвірська ТЕС АТ «ДТЕК «Західенерго», ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС та ВП «Бурштинська ТЕС» АТ «ДТЕК «Західенерго»).


Контроль за організацією та періодичністю проведення спеціальної підготовки працівників

Відповідно до статті 12 Закону України «Про ринок електричної енергії» працівники, які забезпечують виробничі процеси в електроенергетиці, зобов’язані проходити спеціальну підготовку і перевірку знань (атестацію) згідно із законодавством, включаючи нормативно-правові акти центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в електроенергетичному комплексі, інших центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідних сферах.

Станом на 31 грудня 2019 року відповідно до Положення про спеціальну підготовку і навчання з питань технічної експлуатації об’єктів електроенергетики відомством організовано проходження перевірки знань з питань охорони праці, пожежної безпеки та технічної експлуатації 192 працівників Держенергонагляду (100 % від чисельності працівників, які підлягають обов’язковій перевірці знань) у комісіях різного рівня.


Запобігання корупції

Протягом 2019 року забезпечено проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в апараті Держенергонагляду, територіальних органах, відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції». Розпочато 74 спеціальні перевірки, з них підготовлено 62 довідки про результати спеціальної перевірки, по 12 – перевірка триває.

Забезпечено проведення 191 перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та підготовлено довідки про її результати.

Також здійснювався постійний контроль за дотриманням працівниками Держенергонагляду та його територіальними органами – структурними підрозділами вимог Закону України «Про запобігання корупції» щодо фінансового контролю. Новопризначеним працівникам Держенергонагляду доведено до відома вимоги статті 45 цього Закону щодо строків подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Забезпечено попередження осіб, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, про зобов’язання наступного року після припинення діяльності подавати в установленому порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

На виконання статті 53-1 Закону України «Про запобігання корупції» створено умови для повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону шляхом створення на офіційному вебсайті Держенергонагляду розділу «Повідомити про корупцію» та функціонування внутрішніх та регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону.


Внутрішній аудит

У 2019 році було ідентифіковано та оцінено ризики з усієї сукупності об’єктів внутрішнього аудиту. Визначено об’єкти внутрішнього аудиту з високим рівнем ризику, встановлено пріоритетність їх дослідження за допомогою факторів відбору.

Станом на 31 грудня 2019 року забезпечено виконання Операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту у 2019 році на 100%. Завершено проведення одного фінансового аудиту та аудиту відповідності, а саме: проведено аудит діяльності Держенергонагляду щодо правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань надходження, використання та збереження нематеріальних активів, основних засобів, інших необоротних матеріальних активів (далі – внутрішній аудит) за період з 01 квітня по 30 вересня 2019 року (аудиторський звіт від 06 грудня 2019 року № 41-19/01).

Затверджено Програму забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту Сектору внутрішнього аудиту Державної інспекції енергетичного нагляду України на 2019 рік, яка передбачає заходи щодо вдосконалення діяльності з внутрішнього аудиту, терміни їх виконання, відповідальних виконавців та очікувані результати.


Нормотворча діяльність

Після кадрового укомплектування центрального апарату та територіальних підрозділів Держенергонагляду більш ніж на 30 % було підготовлено і погоджено із зацікавленими центральними органами виконавчої влади (далі – ЦОВВ) проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України щодо офіційного початку виконання функцій Державної інспекції енергетичного нагляду України.

Наразі проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Питання Державної інспекції енергетичного нагляду України» направлено до Міністерства юстиції України (далі – Мін’юст) для проведення правової експертизи та подальшого винесення на розгляд Уряду.

Розроблено та погоджено із зацікавленими ЦОВВ проєкт постанови Кабінету Міністрів України про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів нагляду (контролю), отримано правовий висновок Мін’юсту. Наразі проєкт постанови направлено до Мінекоенерго для внесення на розгляд Кабінету Міністрів України.

Забезпечено проведення підготовчих заходів до запуску «єдиного вікна» для розгляду спірних питань щодо приєднання електричних установок замовників до електричних мереж відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2019 року № 932 (створено окремий розділ та електронну форму для подання скарг на офіційному вебсайті Держенергонагляду).

Розроблено уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у галузях електроенергетики та теплопостачання (відповідний наказ Мінекоенерго перебуває на погодженні в Державній регуляторній службі України).


Використання коштів Державного бюджету України

Протягом 2019 року відкрито асигнування в сумі 37 249 400,00 грн. Касові видатки проведено на суму 33 579 691,82 грн, що становить 90,2%.

Оплата праці співробітників Держенергонагляду в 2019 році була здійснена на загальну суму 25 767 571,72 грн. Нараховано та сплачено єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на суму 5 427 852,19 грн.

Придбано в 2019 році:

– необоротних матеріальних активів на суму 42 520,24 грн (калькулятори, штампи, печатки);

– запасів і малоцінних швидкозношуваних предметів та матеріалів на суму 402 761,04 грн (марки, конверти, канцтовари, посвідчення особи, паливно-мастильні матеріали);

– здійснено оплату комунальних та інших послуг на загальну суму 1 802 407,40 грн.

Протягом 2019 року за спеціальним фондом бюджету було внесено зміни до кошторису на загальну суму 125 846 595,52 грн внаслідок безоплатної передачі нерухомого державного майна, окремого індивідуально визначеного рухомого майна (автотранспорт) та іншого окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого) зі сфери управління Мінфіну з балансу ПрАТ «НЕК «Укренерго» до сфери управління та на баланс Держенергонагляду.

У 2019 році з метою належного забезпечення роботи Держенергонагляду в системі «PROZORRO» проведено 31 процедуру відкритих торгів, 50 переговорних процедур, 2 допорогові закупівлі та 14 процедур оприлюднення – звіт про укладений договір.


Інформаційна політика

З метою забезпечення інформаційної політики Держенергонагляду та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 851 «Деякі питання використання доменних імен державними органами в українському сегменті Інтернету» зареєстровано та визначено для розміщення офіційного вебсайту Державної інспекції з енергетичного нагляду України доменне ім’я – «SIES.GOV.UA» (затверджено наказом Держенергонагляду від 06 березня 2019 року № 5 «Про використання доменного імені Держенергонагляду»).

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04 січня 2002 року № 3 «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади» створено та впроваджено в тестову експлуатацію сайт Держенергонагляду (затверджено наказом Держенергонагляду від 04 квітня 2019 року № 21 «Про впровадження офіційного веб-сайту в тестову експлуатацію»).

Проведено роботу щодо забезпечення телефонним зв’язком та інтернетом територіальних органів – структурних підрозділів Держенергонагляду.

Також створено офіційну сторінку відомства у соціальній мережі «Фейсбук».

У рамках роз’яснювальної роботи та інформування громадськості щодо діяльності Держенергонагляду протягом 2019 року на офіційному вебсайті опубліковано 58 інформаційно-аналітичних матеріалів, а у соціальній мережі «Фейсбук» – 172 публікації.

У 2019 році до Держенергонагляду надійшло 477 звернень громадян, з них:

– від громадян поштою – 207;

– від ЦОВВ – 235;

– від інших органів – 31;

– від секретаріату Кабінету Міністрів України – 2;

– від Верховної Ради України – 1;

– від Офісу Президента України – 1.

У 2019 році до Держенергонагляду надійшло 25 запитів на публічну інформацію, з них:

– направлено належному розпоряднику інформації – 2 запити;

– задоволено – 10 запитів;

– роз’яснено – 13 запитів.

Запити на публічну інформацію надходили щодо:

– правової інформації – 1;

– статистичної інформації – 10;

– інформації про фізичну особу – 4;

– науково-технічної інформації – 3;

– фінансової інформації – 7.

_______________________

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux