• A-
    A+
  • Людям із порушенням зору
  • In English
Територіальні органи

Управління Держенергонагляду у Вінницькій області

 Кметюк В’ячеслав Володимирович

Начальник Управління – головний державний інспектор з енергетичного нагляду у Вінницькій області


KmetiukV@sies.gov.ua

Відділ енергетичного нагляду

Шкулепа Володимир Сергійович
Державний інспектор з енергетичного нагляду

ShkulepaV@sies.gov.ua
Черніцький Сергій Миколайович
Державний інспектор з енергетичного нагляду

ChernitskyiS@sies.gov.ua
Шестаковський Геннадій Анатолійович
Державний інспектор з енергетичного нагляду

ShestakovskyiH@sies.gov.ua

Доленко Наталія В'ячеславівна

Провідний інспектор


DolenkoN@sies.gov.ua

Відділ моніторингу та планування перевірок

Голєв Євгеній Георгійович
Державний інспектор з енергетичного нагляду

HolievYe@sies.gov.ua
Василічишен Віктор Васильович
Державний інспектор з енергетичного нагляду

VasylichyshenV@sies.gov.ua

Білозор Ірина Сергіївна

Провідний консультант


BilozorI@sies.gov.ua

Управління Держенергонагляду у Волинській області

Лукащук Віктор Володимирович

Начальник Управління – головний державний інспектор з енергетичного нагляду у Волинській області


LukashchukV@sies.gov.ua

Відділ енергетичного нагляду

Солоненко Богдан Леонтійович
Державний інспектор з енергетичного нагляду

SolonenkoB@sies.gov.ua
Домашенко Олександр Миколайович
Державний інспектор з енергетичного нагляду

DomashenkoO@sies.gov.ua
Жердицький Юрій Дмитрович
Державний інспектор з енергетичного нагляду

ZherdytskyiYu@sies.gov.ua

Мельник Юрій Михайлович

Провідний інспектор


MelnykYu@sies.gov.ua

Відділ моніторингу та планування перевірок

Жила Олександр Іванович

Начальник відділу – старший державний інспектор з енергетичного нагляду


ZhylaO@sies.gov.ua

Войтович Олег Артемович
Державний інспектор з енергетичного нагляду

VoitovychO@sies.gov.ua
Рашкевич Вадим Петрович
Державний інспектор з енергетичного нагляду

RashkevychV@sies.gov.ua

Управління Держенергонагляду у Дніпропетровській області

Яровий Володимир Васильович

Начальник Управління – головний державний інспектор з енергетичного нагляду у Дніпропетровській області


YarovyiV@sies.gov.ua

Відділ енергетичного нагляду

Корчевський Андрій Віталійович
Державний інспектор з енергетичного нагляду

KorchevskyiA@sies.gov.ua
Сохач Ірина Олександрівна
Державний інспектор з енергетичного нагляду

SokhachI@sies.gov.ua
Сорока Дмитро Володимирович
Державний інспектор з енергетичного нагляду

SorokaD@sies.gov.ua

Ваганова Анжеліка Віталіївна

Провідний інспектор


VahanovaA@sies.gov.ua

Відділ моніторингу та планування перевірок

Лінник Лідія Олексіївна Начальник відділу – старший державний інспектор з енергетичного нагляду

LinnykL@sies.gov.ua

Назаренко Ольга Юріївна

Державний інспектор з енергетичного нагляду


NazarenkoO@sies.gov.ua

Скоробогата Тамара Ярославівна

Державний інспектор  з енергетичного нагляду


SkorobohataT@sies.gov.ua

Хаврова Валентина Володимирівна
Провідний консультант
KhavrovaV@sies.gov.ua

Управління Держенергонагляду у Донецькій області

Горбаньов Микола Григорович

Начальник Управління – головний державний інспектор з енергетичного нагляду у Донецькій області


HorbaniovM@sies.gov.ua

Відділ енергетичного нагляду

Мороз Тетяна Василівна
Державний інспектор з енергетичного нагляду

MorozT@sies.gov.ua
Луценко Владислав Володимирович
Державний інспектор з енергетичного нагляду


Саталкіна Маргарита Миколаївна

Державний інспектор з енергетичного нагляду


SatalkinaM@sies.gov.ua

Кравченко Людмила Миколаївна

Провідний інспектор


KravchenkoL@sies.gov.ua

Відділ моніторингу та планування перевірок

Ткаченко Ірина Олександрівна Начальник відділу – старший державний інспектор з енергетичного нагляду

TkachenkoI@sies.gov.ua
Деркаченко Богдан Леонідович
Державний інспектор з енергетичного нагляду

DerkachenkoB@sies.gov.ua

Драко Сергій Сергійович

Державний інспектор з енергетичного нагляду


DrakoS@sies.gov.ua

Коротка Тетяна Олександрівна

Провідний консультант


KorotkaT@sies.gov.ua

Управління Держенергонагляду у Житомирській області

Куницький Микола Володимирович

Начальник Управління – головний державний інспектор з енергетичного нагляду у Житомирській області


KunytskyiM@sies.gov.ua

Відділ енергетичного нагляду

Гончар Олег Валерійович
Державний інспектор з енергетичного нагляду

HoncharO@sies.gov.ua
Корзун Олександр Миколайович
Державний інспектор з енергетичного нагляду

KorzunO@sies.gov.ua
Гичко Олександр Анатолійович
Державний інспектор з енергетичного нагляду

HychkoO@sies.gov.ua

Шуляк Василь Степанович

Провідний інспектор


ShuliakV@sies.gov.ua

Відділ моніторингу та планування перевірок

Москвітін Олег Ігорович

Начальник відділу – старший державний інспектор з енергетичного нагляду


MoskvitinO@sies.gov.ua

Ключник Юрій Валентинович
Державний інспектор з енергетичного нагляду

KliuchnykYu@sies.gov.ua
Юрченко Світлана Леонідівна
Державний інспектор з енергетичного нагляду

YurchenkoS@sies.gov.ua
Донцова Оксана Олександрівна
Провідний консультант
DontsovaO@sies.gov.ua

Управління Держенергонагляду у Закарпатській області

Горобцов Сергій Андрійович

Начальник Управління – головний державний інспектор з енергетичного нагляду у Закарпатській області


HorobtsovS@sies.gov.ua

Відділ енергетичного нагляду

Дроздова Наталія Юліївна
Державний інспектор з енергетичного нагляду

DrozdovaN@sies.gov.ua
Плиска Василь Васильович Державний інспектор з енергетичного нагляду

PlyskaV@sies.gov.ua
Чутора Євгеній Євгенович
Державний інспектор з енергетичного нагляду

ChutoraYe@sies.gov.ua

Сологуб Ігор Федорович

Провідний інспектор


SolohubI@sies.gov.ua

Відділ моніторингу та планування перевірок

Попадинець Інна Олексіївна

Начальник відділу – старший державний інспектор з енергетичного нагляду


PopadynetsI@sies.gov.ua

Дроздов Павло Володимирович
Державний інспектор з енергетичного нагляду

DrozdovP@sies.gov.ua

Управління Держенергонагляду у Запорізькій області

Шевченко Валерій Іванович

Начальник Управління – головний державний інспектор з енергетичного нагляду у Запорізькій області


ShevchenkoV@sies.gov.ua

Відділ енергетичного нагляду

Самойленко Юрій Павлович
Заступник начальника Управління –  начальник відділу – головний державний інспектор з енергетичного нагляду у Запорізькій  області

SamoilenkoYu@sies.gov.ua

Лазневой Андрій Володимирович

Державний інспектор з енергетичного нагляду


LaznevoiA@sies.gov.ua

Нікандров Тимофій Валерійович

Державний інспектор з енергетичного нагляду


NikandrovT@sies.gov.ua

Брикалов Денис Сергійович

Державний інспектор з енергетичного нагляду


BrykalovD@sies.gov.ua

Брикалова Ольга Володимирівна

Провідний інспектор


BrykalovaO@sies.gov.ua

Відділ моніторингу та планування перевірок

Старіченко Віктор Михайлович
Державний інспектор з енергетичного нагляду

StarichenkoV@sies.gov.ua

Криворученко Андрій Валентинович

Державний інспектор з енергетичного нагляду


KryvoruchenkoA@sies.gov.ua

Дідик Ольга Олександрівна
Провідний інспектор

DidykO@sies.gov.ua

Управління Держенергонагляду у Івано-Франківській області

Дзівідзінський Ігор Ярославович

Начальник Управління – головний державний інспектор з енергетичного нагляду у Івано-Франківській області


DzividzinskyiI@sies.gov.ua

Відділ енергетичного нагляду

Козань Василь Богданович
Заступник начальника Управління –  начальник відділу - головний державний інспектор з енергетичного нагляду у Івано-Франківській області

KozanV@sies.gov.ua
Коваль Олег Ярославович
Державний інспектор з енергетичного нагляду

KovalO@sies.gov.ua

Данилюк Ольга Ярославівна

Провідний інспектор


DanyliukO@sies.gov.ua

Відділ моніторингу та планування перевірок

Череміщук Володимир Ярославович
Державний інспектор з енергетичного нагляду


CheremishchukV@sies.gov.ua

Гуцуляк Володимир Романович
Державний інспектор з енергетичного нагляду

HutsuliakV@sies.gov.ua
Лисиця Інна Ігорівна
Провідний консультант
LysytsiaI@sies.gov.ua

Управління Держенергонагляду у м. Києві

Гриценко Михайло Петрович

Начальник Управління – головний державний інспектор з енергетичного нагляду у м. Києві


HrytsenkoM@sies.gov.ua

Відділ енергетичного нагляду

Федоренко Денис Вікторович
Державний інспектор з енергетичного нагляду

FedorenkoD@sies.gov.ua
Герасимчук Сергій Анатолійович
Державний інспектор з енергетичного нагляду

HerasymchukS@sies.gov.ua

Коржевіна Ольга Володимирівна

Державний інспектор з енергетичного нагляду


KorzhevinaO@sies.gov.ua

Недогибченко Жанна Вікторівна
Провідний інспектор

NedohybchenkoZh@sies.gov.ua

Відділ моніторингу та планування перевірок

Красносільська Світлана Вікторівна

Начальник відділу – старший державний інспектор з енергетичного нагляду


KrasnosilskaS@sies.gov.ua

Дзюбак Олександр Віталійович
Державний інспектор з енергетичного нагляду

DziubakO@sies.gov.ua
Дальничук Валерій Анатолійович
Державний інспектор з енергетичного нагляду

DanylchukV@sies.gov.ua

Медвідь Сергій Володимирович

Провідний консультант


MedvidS@sies.gov.ua

Управління Держенергонагляду у Київській області

Рубанка Володимир Миколайович

Начальник Управління – головний державний інспектор з енергетичного нагляду у Київській області


RubankaV@sies.gov.ua

Відділ енергетичного нагляду

Гордієнко  Володимир Віталійович
Державний інспектор з енергетичного нагляду

HordiienkoV@sies.gov.ua
Васильченко Андрій Володимирович
Державний інспектор з енергетичного нагляду

VasylchenkoA@sies.gov.ua
Шульга Микола Григорович
Державний інспектор з енергетичного нагляду

ShulhaM@sies.gov.ua

Попович Тетяна Валентинівна

Провідний інспектор


PopovychT@sies.gov.ua

Відділ моніторингу та планування перевірок

Бабенко Олександр Володимирович

Начальник відділу – старший державний інспектор з енергетичного нагляду


BabenkoO@sies.gov.ua

Галько Андрій Тарасович
Державний інспектор з енергетичного нагляду

HalkoA@sies.gov.ua
Максюк Володимир Володимирович
Державний інспектор з енергетичного нагляду

MaksiukV@sies.gov.ua
Афоніна Катерина Сергіївна

Провідний консультант


AfoninaK@sies.gov.ua

Управління Держенергонагляду у Кіровоградській області

Головченко Федір Миколайович

Начальник Управління – головний державний інспектор з енергетичного нагляду у Кіровоградській області


HolovchenkoF@sies.gov.ua

Відділ енергетичного нагляду

Сахно Сергій Володимирович

Державний інспектор з енергетичного нагляду


SakhnoS@sies.gov.ua

Іванов Володимир Вікторович

Державний інспектор з енергетичного нагляду


IvanovV@sies.gov.ua

Токар Олег Іванович

Державний інспектор з енергетичного нагляду


TokarO@sies.gov.ua

Фербер Світлана Григорівна
Провідний інспектор

FerberS@sies.gov.ua

Відділ моніторингу та планування перевірок

Кузенний Олександр Володимирович

Начальник відділу – старший державний інспектор з енергетичного нагляду


KuzennyiO@sies.gov.ua

Ігольніцин Михайло Миколайович

Державний інспектор з енергетичного нагляду


IholnitsynM@sies.gov.ua

Єдрьонкін Андрій Володимирович

Державний інспектор з енергетичного нагляду


YedrionkinA@sies.gov.ua

Железняк Оксана Вікторівна
Провідний консультант

ZhelezniakO@sies.gov.ua

Управління Держенергонагляду у Луганській області

Бондар Володимир Михайлович

Начальник Управління – головний державний інспектор з енергетичного нагляду у Луганській області


BondarV@sies.gov.ua

Відділ енергетичного нагляду

Броль Ірина Олександрівна

Державний інспектор з енергетичного нагляду


BrolI@sies.gov.ua

Холодняк Вячеслав Дмитрович

Державний інспектор з енергетичного нагляду


KholodniakV@sies.gov.ua

Сич Вадим Сергійович

Державний інспектор з енергетичного нагляду


SychV@sies.gov.ua

Самко Вікторія Геннадіївна

Провідний інспектор


SamkoV@sies.gov.ua

Відділ моніторингу та планування перевірок

Кіяшко Максим Сергійович

Начальник відділу – старший державний інспектор з енергетичного нагляду


KiiashkoM@sies.gov.ua

Мочалов Юрій Іванович

Державний інспектор з енергетичного нагляду


MochalovYu@sies.gov.ua

Кузнецов Іван Миколайович 

Державний інспектор з енергетичного нагляду


KuznetsovI@sies.gov.ua

Будицька Катерина Миколаївна
Провідний консультант
BudytskaK@sies.gov.ua

Управління Держенергонагляду у Львівській області

Брень Андрій Ярославович

Начальник Управління – головний державний інспектор з енергетичного нагляду у Львівській області


BrenA@sies.gov.ua

Відділ енергетичного нагляду

Горішевський Олег Володимирович
Заступник начальника Управління – начальник відділу – головний державний інспектор з енергетичного нагляду у Львівській області

HorishevskyiO@sies.gov.ua
Лиман Сергій Володимирович
Державний інспектор з енергетичного нагляду

LymanS@sies.gov.ua
Лоштин Ростислав Мар'янович
Державний інспектор з енергетичного нагляду

LoshtynR@sies.gov.ua
Жила Іван Іванович
Державний інспектор з енергетичного нагляду

ZhylaI@sies.gov.ua

Прийма Наталія Миронівна

Провідний інспектор


PryimaN@sies.gov.ua

Відділ моніторингу та планування перевірок

Ліщинський Володимир Богданович

Начальник відділу – старший державний інспектор з енергетичного нагляду


LishchynskyiV@sies.gov.ua

Площанська Христина Володимирівна
Державний інспектор з енергетичного нагляду

PloshchanskaKh@sies.gov.ua

Шурдак Оксана Григорівна

Провідний консультант


ShurdakO@sies.gov.ua

Управління Держенергонагляду у Миколаївській області

Ізетов Ескендер

Начальник Управління – головний державний інспектор з енергетичного нагляду у Миколаївській області


IzetovE@sies.gov.ua

Відділ енергетичного нагляду

Солонченко Олександр Васильович
Державний інспектор з енергетичного нагляду

SolonchenkoO@sies.gov.ua
Коваленко Роман Олександрович
Державний інспектор з енергетичного нагляду

KovalenkoR@sies.gov.ua

Степанова Анастасія Василівна

Провідний інспектор


StepanovaA@sies.gov.ua

Відділ моніторингу та планування перевірок

Компанієць Лілія Володимирівна
Начальник відділу – старший державний інспектор з енергетичного нагляду

KompaniietsL@sies.gov.ua
Сребнюк Сергій Володимирович
Державний інспектор з енергетичного нагляду

SrebniukS@sies.gov.ua

Шедов Сергій Євгенійович

Провідний консультант


ShedovS@sies.gov.ua

Управління Держенергонагляду у Одеській області

Худченко Андрій Сергійович

Начальник Управління – головний державний інспектор з енергетичного нагляду у Одеській області


KhudchenkoA@sies.gov.ua

Відділ енергетичного нагляду

Пілюга Олег Володимирович

Державний інспектор з енергетичного нагляду


PiliuhaO@sies.gov.ua

Рещенко Антон Олексійович

Державний інспектор з енергетичного нагляду


ReshchenkoA@sies.gov.ua

Луговацький Сергій Вікторович

Державний інспектор з енергетичного нагляду


LuhovatskyiS@sies.gov.ua

Ткач Едуард Володимирович

Провідний інспектор


TkachE@sies.gov.ua

Відділ моніторингу та планування перевірок

Женжуренко Олександр Валерійович

Державний інспектор з енергетичного нагляду


ZhenzhurenkoO@sies.gov.ua

Мініцька Ольга Миколаївна

Провідний консультант


MinitskaO@sies.gov.ua

Управління Держенергонагляду у Полтавській області

Скотаренко Андрій Анатолійович

Начальник Управління – головний державний інспектор з енергетичного нагляду у Полтавській області


SkotarenkoA@sies.gov.ua

Відділ енергетичного нагляду

Бречко Володимир Вікторович
Заступник начальника Управління – начальник відділу – головний державний інспектор з енергетичного нагляду у Полтавській області

BrechkoV@sies.gov.ua
Бондаренко Володимир Тарасович
Державний інспектор  з енергетичного нагляду

BondarenkoV@sies.gov.ua

Кудря Михайло Григорович

Державний інспектор  з енергетичного нагляду


KudriaM@sies.gov.ua

Рутковська Алла Володимирівна
Провідний інспектор

RutkovskaA@sies.gov.ua

Відділ моніторингу та планування перевірок

Грінченко Андрій Михайлович
Начальник відділу – старший державний інспектор з енергетичного нагляду

HrinchenkoA@sies.gov.ua
Дехтярьов Віктор Володимирович
Державний інспектор з енергетичного нагляду

DekhtiariovV@sies.gov.ua

Ананченко Оксана Михайлівна

Провідний консультант


AnanchenkoO@sies.gov.ua

Управління Держенергонагляду у Рівненській області

Василець Володимир Васильович

Начальник Управління – головний державний інспектор з енергетичного нагляду у Рівненській області


VasyletsV@sies.gov.ua

Відділ енергетичного нагляду

Вер'яненков Дмитро Іванович
Державний інспектор з енергетичного нагляду

VerianenkovD@sies.gov.ua
Чернов Андрій Володимирович
Державний інспектор з енергетичного нагляду

ChernovA@sies.gov.ua

Нечипорук Ірина Леонтіївна

Провідний інспектор


NechyporukI@sies.gov.ua

Відділ моніторингу та планування перевірок

Ромаш Василь Миколайович
Начальник відділу – старший державний інспектор з енергетичного нагляду

RomashV@sies.gov.ua

Слинько Олена Вікторівна

Провідний консультант


SlynkoO@sies.gov.ua

Управління Держенергонагляду у Сумській області

Проценко Ігор Володимирович

Начальник Управління – головний державний інспектор з енергетичного нагляду у Сумській області


ProtsenkoI@sies.gov.ua

Відділ енергетичного нагляду

Бондар Євген Михайлович
Державний інспектор з енергетичного нагляду

BondarYe@sies.gov.ua
Войтенко Володимир Іванович
Державний інспектор з енергетичного нагляду

VoitenkoV@sies.gov.ua

Шевченко Інна Костянтинівна

Провідний інспектор


ShevchenkoI@sies.gov.ua

Відділ моніторингу та планування перевірок

Врублевська Вікторія Володимирівна
Начальник відділу – старший державний інспектор з енергетичного нагляду

VrublevskaV@sies.gov.ua

Лойко Микола Віталійович

Провідний консультант


LoikoM@sies.gov.ua

Управління Держенергонагляду у Тернопільській області

Крупка Богдан Євгенович

Начальник Управління – головний державний інспектор з енергетичного нагляду у Тернопільській області


KrupkaB@sies.gov.ua

Відділ енергетичного нагляду

Жорняк Володимир Теодорович
Державний інспектор з енергетичного нагляду

ZhorniakV@sies.gov.ua
Грабовський Іван Орестович
Державний інспектор з енергетичного нагляду

HrabovskyiI@sies.gov.ua
Боднар Ігор Володимирович
Державний інспектор з енергетичного нагляду

BodnarI@sies.gov.ua
Бойко Петро Володимирович

Провідний інспектор


BoikoP@sies.gov.ua

Відділ моніторингу та планування перевірок

Вовк Володимир Васильович
Начальник відділу – старший державний інспектор з енергетичного нагляду

VovkV@sies.gov.ua
Санагурський Дмитро Федорович
Державний інспектор з енергетичного нагляду

SanahurskyiD@sies.gov.ua
Слив'як Мирон Антонович
Державний інспектор з енергетичного нагляду

SlyviakM@sies.gov.ua

Панашій Василь Євгенович

Провідний консультант


PanashiiV@sies.gov.ua

Міжрегіональне управління Держенергонагляду у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі

Нестеренко Сергій Григорович

Начальник міжрегіонального управління – головний державний інспектор з енергетичного нагляду у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі


NesterenkoS@sies.gov.ua

Відділ енергетичного нагляду

Юрченко Олег Михайлович
Державний інспектор з енергетичного нагляду

YurchenkoO@sies.gov.ua
Хлань Денис Якович
Державний інспектор з енергетичного нагляду

KhlanD@sies.gov.ua
Савич Вадим Васильович
Державний інспектор з енергетичного нагляду

SavychV@sies.gov.ua

Артем'єва Лідія Володимирівна

Провідний інспектор


ArtemievaL@sies.gov.ua

Відділ моніторингу та планування перевірок

Штучка Сергій Олександрович

Начальник відділу – старший державний інспектор з енергетичного нагляду


ShtuchkaS@sies.gov.ua

Стулов Олександр Михайлович
Державний інспектор з енергетичного нагляду

StulovO@sies.gov.ua

Панасій Світлана Віталіївна

Провідний консультант


PanasiiS@sies.gov.ua

Управління Держенергонагляду у Харківській області

Панарін Володимир Володимирович

Начальник Управління – головний державний інспектор з енергетичного нагляду у Харківській області


PanarinV@sies.gov.ua

Відділ енергетичного нагляду

Коваль Сергій Іванович
Державний інспектор з енергетичного нагляду

KovalS@sies.gov.ua
Руднєв Богдан Валентинович
Державний інспектор з енергетичного нагляду

RudnievB@sies.gov.ua
Фоменко Олександр Сергійович
Державний інспектор з енергетичного нагляду

FomenkoO@sies.gov.ua

Кривошеєв Іван Вікторович

Провідний інспектор


KryvosheievI@sies.gov.ua

Відділ моніторингу та планування перевірок

Козлицька Ірина Володимирівна

Начальник відділу – старший державний інспектор з енергетичного нагляду


KozlytskaI@sies.gov.ua

Березуцький Роман В'ячеславович
Державний інспектор з енергетичного нагляду

BerezutskyiR@sies.gov.ua
Лєтучий Олексій Вікторович
Державний інспектор з енергетичного нагляду

LietuchyiO@sies.gov.ua

Управління Держенергонагляду у Хмельницькій області

Поліщук Ігор Олександрович

Начальник Управління – головний державний інспектор з енергетичного нагляду у Хмельницькій області


PolishchukI@sies.gov.ua

Відділ енергетичного нагляду

Олексишин Ярослав Іванович
Державний інспектор з енергетичного нагляду

OleksyshynYa@sies.gov.ua
Сірий Анатолій Володимирович
Державний інспектор з енергетичного нагляду

SiryiA@sies.gov.ua
Васильков Юрій Петрович
Державний інспектор з енергетичного нагляду

VasylkovYu@sies.gov.ua

Сворінь Іраїда Анатоліївна

Провідний інспектор


SvorinI@sies.gov.ua

Відділ моніторингу та планування перевірок

Рудь Вікторія Юріївна

Провідний консультант


RudV@sies.gov.ua

Управління Держенергонагляду у Черкаській області

Стрілець Анатолій Олександрович

Начальник Управління – головний державний інспектор з енергетичного нагляду у Черкаській області


StriletsA@sies.gov.ua

Відділ енергетичного нагляду

Марченко Олександр Михайлович
Державний інспектор з енергетичного нагляду

MarchenkoO@sies.gov.ua
Гушля Олександр Вікторович
Державний інспектор з енергетичного нагляду

HushliaO@sies.gov.ua
Фурман Валерій Володимирович
Державний інспектор з енергетичного нагляду

FurmanV@sies.gov.ua

Пузаревський Олег Леонідович

Провідний інспектор


PuzarevskyiO@sies.gov.ua

Відділ моніторингу та планування перевірок

Хімчук Олександр Григорович

Начальник відділу – старший державний інспектор з енергетичного нагляду


KhimchukO@sies.gov.ua

Заславський Юрій Якович
Державний інспектор з енергетичного нагляду

ZaslavskyiYu@sies.gov.ua

Управління Держенергонагляду у Чернівецькій області

Андрицуляк Василь Миколайович

Начальник Управління – головний державний інспектор з енергетичного нагляду у Чернівецькій області


AndrytsuliakV@sies.gov.ua

Відділ енергетичного нагляду

Боднар Володимир Миколайович

Державний інспектор з енергетичного нагляду


BodnarV@sies.gov.ua

Холявчук Олексій Васильович
Державний інспектор з енергетичного нагляду

KholiavchukO@sies.gov.ua

Лупол Микола Іванович

Державний інспектор з енергетичного нагляду


LupolM@sies.gov.ua

Ковальська Галина Володимирівна

Державний інспектор з енергетичного нагляду


KovalskaH@sies.gov.ua

Відділ моніторингу та планування перевірок

Сметанюк Андрій Васильович

Начальник відділу – старший державний інспектор з енергетичного нагляду


SmetaniukA@sies.gov.ua

Адажій Валерій Васильович
Державний інспектор з енергетичного нагляду

AdazhiiV@sies.gov.ua
Темчук Вадим Іванович
Провідний консультант

TemchukV@sies.gov.ua

Управління Держенергонагляду у Чернігівській області

Демченко Андрій Андрійович

Начальник Управління – головний державний інспектор з енергетичного нагляду у Чернігівській області


DemchenkoA@sies.gov.ua

Відділ енергетичного нагляду

Кириченко Ігор Олександрович
Заступник начальника Управління – начальник відділу – головний державний інспектор з енергетичного нагляду у Чернігівській області

KyrychenkoI@sies.gov.ua
Гайдук Сергій Володимирович
Державний інспектор з енергетичного нагляду

HaidukS@sies.gov.ua
Коречков Владислав Дмитрович
Державний інспектор з енергетичного нагляду

KorechkovV@sies.gov.ua
Малах Сергій Олексійович
Державний інспектор з енергетичного нагляду

MalakhS@sies.gov.ua

Петренко Євгеній Юрійович

Провідний інспектор


PetrenkoYe@sies.gov.ua

Відділ моніторингу та планування перевірок

Ніколаєнко Павло Миколайович
Державний інспектор з енергетичного нагляду

NikolaienkoP@sies.gov.ua
Швець Андрій Георгійович
Державний інспектор з енергетичного нагляду

ShvetsA@sies.gov.ua

Молчанова Наталія Сергіївна

Провідний консультант


MolchanovaN@sies.gov.ua