• A-
    A+
  • Людям із порушенням зору
  • In English
Центральний апарат

Керівництво

 Малашкін Максим Анатолійович

Голова – Головний державний інспектор енергетичного нагляду України

+380 (044) 594-79-53

bureau@sies.gov.ua

Департамент державного нагляду за експлуатацією електричних станцій та мереж

Дітківський Віктор Петрович

Директор Департаменту – старший державний інспектор  з енергетичного нагляду

+380 (044) 594-79-75

DitkivskyiV@sies.gov.ua

Відділ нагляду за експлуатацією електричних мереж та електричної частини електростанцій

Василенко Наталія Петрівна

Державний інспектор з енергетичного нагляду


VasylenkoN@sies.gov.ua

Відділ  нагляду по Центральній ЕС

Кудревич Микола Миколайович

Державний інспектор з енергетичного нагляду


KudrevychM@sies.gov.ua

Євфратов Андрій Євгенович

Провідний інспектор


YevfratovA@sies.gov.ua

Відділ нагляду по Дніпровській ЕС

Бельдій Олександр Іванович

Державний інспектор з енергетичного нагляду


BeldiiO@sies.gov.ua

Ангерман Тетяна Геннадіївна

Державний інспектор з енергетичного нагляду


AnhermanТ@sies.gov.ua

Соломкін Геннадій Олексійович

Державний інспектор з енергетичного нагляду


SolomkinH@sies.gov.ua

Відділ нагляду по Північній ЕС

Яшин Олег Володимирович

Державний інспектор з енергетичного нагляду


YashynO@sies.gov.ua

Відділ нагляду по Західній ЕС

Казмірук Мирослава Василівна

Державний інспектор з енергетичного нагляду


KazmirukM@sies.gov.ua

Куйбіда Василь Федорович

Провідний інспектор


KuibidaV@sies.gov.ua

Відділ нагляду по Південно-Західній ЕС

Вільха Олег Ігорович

Державний інспектор з енергетичного нагляду


VilkhaO@sies.gov.ua

Радченко Валентина Михайлівна

Державний інспектор з енергетичного нагляду


RadchenkoV@sies.gov.ua

Пономаренко Володимир Миколайович Провідний інспектор
PonomarenkoV@sies.gov.ua

Відділ нагляду по Східній ЕС

Дубягіна Наталія Миколаївна

Провідний інспектор


DubiahinaN@sies.gov.ua 

Відділ нагляду по Південній ЕС

Янковський Геннадій Казимирович
Начальник відділу-старший державний інспектор з енергетичного нагляду

YankovskyiH@sies.gov.ua
Анісімов Владислав Володимирович Державний інспектор з енергетичного нагляду

AnisimovV@sies.gov.ua

Беспалий Дмитро Олександрович

Державний інспектор з енергетичного нагляду


BespalyiD@sies.gov.ua

Управління державного нагляду у галузі електроенергетики

Мазуренко В'ячеслав Миколайович
Начальник Управління – старший державний інспектор  з енергетичного нагляду
+380 (044) 594-79-25
MazurenkoV@sies.gov.ua


Відділ контролю за проведенням перевірок територіальними органами, планування та звітності

Отачук Олег Валентинович

Заступник начальника Управління - начальник відділу- старший державний інспектор  з енергетичного нагляду

+380 (044) 594-79-38

OtachukO@sies.gov.ua

Суходуб Роман Володимирович
Державний інспектор з енергетичного нагляду
+380 (044) 594-79-50
SukhodubR@sies.gov.ua

Відділ методологічного забезпечення державного нагляду (контролю) у галузі електроенергетики

Семененко Ганна Петрівна

Начальник відділу – старший державний інспектор  з енергетичного нагляду


SemenenkoH@sies.gov.ua

Сорокотяга Тереза Олегівна
Державний інспектор з енергетичного нагляду
+380 (044) 594-79-95
SorokotiahaT@sies.gov.ua

Рибай Олена Сергіївна

Державний інспектор з енергетичного нагляду


RybaiO@sies.gov.ua

Хомініч Олександр Григорович

Провідний інспектор

+380 (044) 594-79-50

KhOMINIChO@sies.gov.ua

Управління державного нагляду у галузі теплопостачання

Відділ контролю за проведенням перевірок територіальними органами, планування та звітності

Клочков Юрій Ігорович

Заступник начальника Управління - начальник відділу - старший державний інспектор  з енергетичного нагляду

+380 (044) 594-79-12 

KlochkovYu@sies.gov.ua

Євфратов Андрій Євгенович
Державний інспектор з енергетичного нагляду

YevfratovA@sies.gov.ua

Відділ методологічного забезпечення державного нагляду( контролю) у галузі теплопостачання

Барилюк Інна Валеріївна

Провідний інспектор

+380 (044) 594-79-24

BaryliukI@sies.gov.ua


Управління нормативно-правового забезпечення

Відділ методичного забезпечення взаємодії з територіальними органами

Баєр Крістіна Іванівна

Начальник відділу

+380 (044) 594-79-43

BaierK@sies.gov.ua

Семак Нінель Юріївна
Головний спеціаліст-юрисконсульт

SemakN@sies.gov.ua
Масімова Ельміра Ельдар-гизи
Головний спеціаліст-юрисконсульт

MasimovaE@sies.gov.ua

Відділ нормативно-правової роботи

Хорольський Олексій Олександрович
Головний спеціаліст-юрисконсульт

KhorolskyiO@sies.gov.ua
Плотка Катерина Володимирівна
Головний спеціаліст-юрисконсульт

PlotkaK@sies.gov.ua
Зубарєва Наталія Володимирівна
Головний спеціаліст-юрисконсульт

ZubarievaN@sies.gov.ua

Толмачов Віталій Святославович

Провідний документознавець

+380 (044) 594-79-42

TolmachovV@sies.gov.ua

Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку

Відділ розрахунків з персоналом та підзвітними особами

Семененко Наталія Леонідівна

Головний спеціаліст

+380 (044) 594-79-82 

SemenenkoN@sies.gov.ua

Когутницька Марина Валентинівна

Головний спеціаліст

+380 (044) 594-79-82

KohutnytskaM@sies.gov.ua

Гречук Світлана Володимирівна

Головний спеціаліст


HrechukS@sies.gov.ua

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Лозова Віта Юріївна

Начальник відділу

+380 (044) 594-79-89

LozovaV@sies.gov.ua

Якушко-Васьковська Інга Михайлівна

Головний спеціаліст


Yakushko-Vaskovska@sies.gov.ua


Мельниченко Євгенія Юріївна

Провідний документознавець


MelnychenkoYe@sies.gov.ua

Управління адміністративно-господарської діяльності

Затонська Ніна Володимирівна

Начальник Управління

+380 (044) 594-79-11

ZatonskaN@sies.gov.ua

Відділ господарського та транспортного обслуговування

Грицьков Сергій Васильович

Заступник начальника Управління - начальник відділу


HrytskovS@sies.gov.ua

Побережна Олена Євгенівна

Головний спеціаліст

+380 (044) 594-79-92

PoberezhnaO@sies.gov.ua


Лущай Сергій Віталійович

Провідний інспектор


LushchaiS@sies.gov.ua

Відділ договірних відносин та закупівель

Божко Людмила Олександрівна

Головний спеціаліст

+380 (044) 594-79-69

BozhkoL@sies.gov.ua

Безклубий В'ячеслав Іванович

Провідний інспектор


BezklubyiV@sies.gov.ua

Гунько Світлана Василівна Провідний інспектор

HunkoS@sies.gov.ua

Управління документообігу

Кравченко Ірина Анатоліївна

Начальник Управління

+380 (044) 594-79-23

KravchenkoI@sies.gov.ua


Організаційний відділ

Шульга Олексій Миколайович
Начальник відділу
ShulhaO@sies.gov.ua

Єлісєєв Андрій Дмитрович

Головний спеціаліст

+380 (044) 594-79-61

YelisieievA@sies.gov.ua

Стеблевець Ірина Вікторівна

Провідний консультант

+380 (044) 594-79-61

SteblevetsI@sies.gov.ua

Загальний відділ

Машевська Тетяна Вікторівна

Головний спеціаліст

+380 (044) 594-79-95

MashevskaT@sies.gov.ua

Сидорок Дар'я Юріївна
Головний спеціаліст

SydorokD@sies.gov.ua

Відділ по роботі із зверненнями громадян та забезпечення доступу до публічної інформації

Гудзь Анна Геннадіївна

Начальник відділу

+380 (044) 594-79-22

HudzA@sies.gov.ua

Францева Галина Іванівна

Головний спеціаліст

+380 (044) 594-79-86

FrantsevaH@sies.gov.ua

Побережник Євгенія Василівна

Головний спеціаліст

+380 (044) 594-79-21

PoberezhnykYe@sies.gov.ua


Бурлакова Надія Сергіївна

Провідний документознавець

+380 (044) 594-79-21

BurlakovaN@sies.gov.ua

Управління по роботі з персоналом

Козак Тетяна Анатоліївна

Начальник Управління

+380 (044) 594-79-15

KozakT@sies.gov.ua

Відділ роботи з персоналом, навчання та підвищення кваліфікації

Алмаєва Оксана Василівна

Заступник начальника Управління - начальник відділу

+380 (044) 594-79-31

AlmaievaO@sies.gov.ua


Потапова Тетяна Валеріївна

Головний спеціаліст

+380 (044) 594-79-31

PotapovaT@sies.gov.ua

Різак Людмила Миколаївна

Головний спеціаліст

+380 (044) 594-79-31

RizakL@sies.gov.ua


Волосянський Юрій Миколайович Головний спеціаліст

VolosianskyiYu@sies.gov.ua

Відділ кадрового забезпечення

Готліб Ніна Миколаївна

Начальник відділу

+380 (044) 594-79-20

HotlibN@sies.gov.ua

Бондаренко Ірина Олександрівна

Головний спеціаліст

+380 (044) 594-79-19

BondarenkoI@sies.gov.ua

Бабич Євгенія Іванівна

Головний спеціаліст

+380 (044) 594-79-19

BabychYe@sies.gov.ua

Хоменко Тетяна Олександрівна

Головний спеціаліст

+380 (044) 594-79-19

KhomenkoT@sies.gov.ua

Булига Алла Сергіївна

Провідний документознавець

+380 (044) 594-79-30

BulyhaA@sies.gov.ua


Управління інформаційно-аналітичного забезпечення

Відділ інформаційної політики, взаємодії з громадськістю та ЗМІ

Ляшенко Галина Костянтинівна

Начальник відділу

+380 (044) 594-79-91

LiashenkoH@sies.gov.ua

Корченов Іван Олександрович

Головний спеціаліст


KORChENOVI@sies.gov.ua

Шлапко Діана Сергіївна

Головний спеціаліст


ShlapkoD@sies.gov.ua

Відділ аналітично-організаційної роботи    

Курінний Віталій Вікторович
Заступник начальника Управління - начальник відділу
+38 (044) 594-79-47
KurinnyiV@sies.gov.ua
Стаднік Марія Едуардівна
Головний спеціаліст
StadnikM@sies.gov.ua
Олійник Ігор Володимирович
Головний спеціаліст

OliinykI@sies.gov.ua

Ткаченко Людмила Дмитрівна

Провідний консультант


TkachenkoL@sies.gov.ua

Відділ інформаційних технологій та захисту інформації

Білокобильський Валентин

Юрійович

Начальник відділу

+380 (044) 594-79-39

BilokobylskyiV@sies.gov.ua

Старцев Олександр Васильович

Головний спеціаліст

+380 (044) 594-79-40

StartsevO@sies.gov.ua

Верзун Андрій Вікторович

Провідний інженер з комп'ютерних систем

+380 (044) 594-79-39

VerzunA@sies.gov.ua

Радкевич Микола Васильович
Провідний інженер з комп'ютерних систем
+380 (044) 594-79-40  RadkevychM@sies.gov.ua
Єрьоміна Тетяна Юріївна
Провідний інженер з комп'ютерних систем

YeriominaT@sies.gov.ua

Сектор забезпечення роботи керівництва

Скліфус Галина Анатоліївна Завідувач сектору +380 (044) 594-79-41
SklifusH@sies.gov.ua
Дмитренко Катерина Василівна Головний  спеціаліст +380 (044) 594-79-53
dmytrenkok@sies.gov.ua
Дутко Тетяна Святославівна Провідний консультант
DutkoT@sies.gov.ua

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Герасименко Олександр

Олександрович

Завідувач сектору

+380 (044) 594-79-84

HerasymenkoO@sies.gov.ua

Алєксєєва Ольга Анатоліївна
Головний спеціаліст
AlieksieievaO@sies.gov.ua

 Сектор контролю

Царенко Інна Борисівна

Завідувач сектору

+380 (044) 594-79-74

tsarenkoI@sies.gov.ua


Панькова Оксана Володимирівна
Головний спеціаліст
PankovaO@sies.gov.ua

Сектор внутрішнього аудиту

Бринюк Яніна Михайлівна

Завідувач сектору

+380 (044) 594-79-68

BryniukYa@sies.gov.ua

Якубсон Ірина Станіславівна

Головний спеціаліст


YakubsonI@sies.gov.ua

Сектор мобілізаційної роботи та з питань оборони

Білошицький Юрій Петрович

Завідувач сектору

+380 (044) 594-79-63

Biloshytskyiyu@sies.gov.ua

Сектор тендерних процедур

Стангріт Тетяна Вікторівна


Головний спеціаліст

+380 (044) 594-79-36

StanhritT@sies.gov.ua

Сектор режимно-секретної роботи

Сліпка Сергій Олександрович

Головний спеціаліст

+380 (044) 594-79-34

SlipkaS@sies.gov.ua