• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Центральний апарат

Керівництво

 Боднар Роман Валерійович

Перший заступник Голови 

 (044) 204-79-27 

BodnarR@sies.gov.ua

Департамент державного нагляду за експлуатацією електричних станцій та мереж

Відділ нагляду за експлуатацією електричних мереж та електричної частини електростанцій

Василенко Наталія Петрівна

Заступник директора Департаменту – начальник відділу – старший державний інспектор з енергетичного нагляду

(044) 204-79-37 

VasylenkoN@sies.gov.ua

Дяченко Вікторія Олексіївна Державний інспектор з енергетичного нагляду

DiachenkoV@sies.gov.ua
Сидорок Сергій Миколайович
Державний інспектор з енергетичного нагляду

SydorokS@sies.gov.ua
Дітківський Віктор Петрович
Провідний інспектор
(044) 204-79-75  DitkivskyiV@sies.gov.ua
Харченко Олексій Віталійович
Провідний документознавець
KharchenkoO@sies.gov.ua

Відділ нагляду по Центральному регіону

Годебський Микола Анатолійович
Заступник директора Департаменту - начальник відділу-старший державний інспектор  з енергетичного нагляду
(044) 204-79-57
HodebskyiM@sies.gov.ua

Кудревич Микола Миколайович

Державний інспектор з енергетичного нагляду


KudrevychM@sies.gov.ua

Сидорок Дар'я Ігорівна
Державний інспектор з енергетичного нагляду

SydorokD@sies.gov.ua

Відділ нагляду по Дніпровському регіону

Білостоцький Віктор Володимирович
Начальник відділу-старший державний інспектор з енергетичного нагляду

BilostotskyiV@sies.gov.ua

Бельдій Олександр Іванович

Державний інспектор з енергетичного нагляду


BeldiiO@sies.gov.ua

Ангерман Тетяна Геннадіївна

Державний інспектор з енергетичного нагляду


AnhermanТ@sies.gov.ua

Івко Віталій Іванович
Державний інспектор з енергетичного нагляду

IvkoV@sies.gov.ua

Соломкін Геннадій Олексійович

Державний інспектор з енергетичного нагляду


SolomkinH@sies.gov.ua

Відділ нагляду по Північному регіону

Яшин Олег Володимирович

Начальник відділу-старший державний інспектор з енергетичного нагляду


YashynO@sies.gov.ua

Пономаренко Володимир Миколайович
Державний інспектор з енергетичного нагляду

PonomarenkoV@sies.gov.ua

Відділ нагляду по Західному регіону

Масляк Ігор Михайлович
Начальник відділу - старший державний інспектор  з енергетичного нагляду

MasliakI@sies.gov.ua

Казмірук Мирослава Василівна

Державний інспектор з енергетичного нагляду


KazmirukM@sies.gov.ua

Куйбіда Василь Федорович

Провідний інспектор


KuibidaV@sies.gov.ua

Відділ нагляду по Південно-Західному регіону

Вільха Олег Ігорович

Державний інспектор з енергетичного нагляду


VilkhaO@sies.gov.ua

Кравченко Анатолій Михайлович Державний інспектор з енергетичного нагляду

KravchenkoA@sies.gov.ua

Радченко Валентина Михайлівна

Державний інспектор з енергетичного нагляду


RadchenkoV@sies.gov.ua

Коцеруба Володимир Афанасійович
Провідний інспектор

KotserubaV@sies.gov.ua

Відділ нагляду по Донбаському регіону

Волков Андрій Юрійович Державний інспектор з енергетичного нагляду

VolkovA@sies.gov.ua 

Відділ нагляду по Південному регіону

Янковський Геннадій Казимирович
Начальник відділу-старший державний інспектор з енергетичного нагляду

YankovskyiH@sies.gov.ua
Мановський Георгій Анатолійович  Державний інспектор з енергетичного нагляду

ManovskyiH@sies.gov.ua

Беспалий Дмитро Олександрович

Державний інспектор з енергетичного нагляду


BespalyiD@sies.gov.ua

Управління державного нагляду у галузі електроенергетики

Мазуренко В'ячеслав Миколайович
Начальник Управління – старший державний інспектор  з енергетичного нагляду
(044) 204-79-25
MazurenkoV@sies.gov.ua


Відділ координації проведення заходів енергетичного нагляду (контролю) територіальними органами

Отачук Олег Валентинович

Заступник начальника Управління - начальник відділу- старший державний інспектор  з енергетичного нагляду

(044) 204-79-38

OtachukO@sies.gov.ua

Суходуб Роман Володимирович
Державний інспектор з енергетичного нагляду
(044) 204-79-50
SukhodubR@sies.gov.ua
Котляренко Олексій Анатолійович
Державний інспектор з енергетичного нагляду

KotliarenkoO@sies.gov.ua
Щербатюк Анна Василівна Державний інспектор з енергетичного нагляду

ShcherbatiukA@sies.gov.ua

Відділ методологічного забезпечення державного нагляду (контролю) у галузі електроенергетики

Котляренко Анатолій Георгійович Заступник начальника Управління - начальник відділу – старший державний інспектор  з енергетичного нагляду
(044) 204-79-47
KotliarenkoA@sies.gov.ua
Кіндюк Юлія Сергіївна
Провідний інспектор
KindiukYu@sies.gov.ua
Черторильська Тетяна Василівна Провідний інспектор

ChertorylskaT@sies.gov.ua
Шкурко Юрій Іванович
Провідний інспектор
ShkurkoYu@sies.gov.ua
Ткач Сергій Олександрович
Провідний інспектор

TkachS@sies.gov.ua

Відділ планування та звітності державного нагляду (контролю) у галузі електроенергетики

Семененко Ганна Петрівна

Начальник відділу – старший державний інспектор  з енергетичного нагляду

(044) 204-79-85 

SemenenkoH@sies.gov.ua

Сорокотяга Тереза Олегівна
Державний інспектор з енергетичного нагляду
(044) 204-79-95
SorokotiahaT@sies.gov.ua

Рибай Олена Сергіївна

Державний інспектор з енергетичного нагляду


RybaiO@sies.gov.ua

Хомініч Олександр Григорович

Провідний інспектор

(044) 204-79-50

KhOMINIChO@sies.gov.ua

Управління державного нагляду у галузі теплопостачання

Михайлович Віталій Федорович
Начальник Управління – старший державний інспектор з енергетичного нагляду

(044) 204-79-29

MykhailovychV@sies.gov.ua

Відділ координації проведення заходів енергетичного нагляду (контролю) територіальними органами

Клочков Юрій Ігорович

Заступник начальника Управління - начальник відділу - старший державний інспектор  з енергетичного нагляду

(044) 204-79-12 

KlochkovYu@sies.gov.ua

Дашевський Костянтин Григорович
Державний інспектор з енергетичного нагляду

DashevskyiK@sies.gov.ua

Відділ методологічного забезпечення державного нагляду ( контролю), планування та звітності

Барилюк Інна Валеріївна
Начальник відділу - старший державний
інспектор з енергетичного нагляду
(044) 204-79-24

BaryliukI@sies.gov.ua


Жукова Олена Валеріївна
Державний інспектор з енергетичного нагляду
(044) 204-79-77
ZhukovaO@sies.gov.ua
Доброльот Дар'я Сергіївна
Провідний інспектор

DobroliotD@sies.gov.ua

Управління нормативно-правового забезпечення

Кращенко Наталія Ваідівна
Начальник Управління (044) 204-79-03
KrashchenkoN@sies.gov.ua

Відділ методичного забезпечення взаємодії з територіальними органами

Баєр Крістіна Іванівна

Начальник відділу

(044) 204-79-43

BaierK@sies.gov.ua

Семак Нінель Юріївна
Головний спеціаліст-юрисконсульт

SemakN@sies.gov.ua
Антонова Алла Володимирівна
Головний спеціаліст-юрисконсульт

AntonovaA@sies.gov.ua
Єрьоміна Тетяна Юріївна
Головний спеціаліст-юрисконсульт

YeriominaT@sies.gov.ua

Відділ нормативно-правової роботи

Процюк Віра Валеріївна
Головний спеціаліст-юрисконсульт

DzhevahaV@sies.gov.ua
Марченкова Наталія Ігорівна
Головний спеціаліст-юрисконсульт


MarchenkovaN@sies.gov.ua

Плотка Катерина Володимирівна
Головний спеціаліст-юрисконсульт

PlotkaK@sies.gov.ua
Васильєв Денис Евгенович  Провідний документознавець 
VasylievD@sies.gov.ua

Відділ представництва інтересів в судах та договірної роботи

Яковенко Уляна Дмитрівна
Головний спеціаліст-юрисконсульт


YakovenkoU@sies.gov.ua

Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку

Кукушка Ірина Василівна Начальник Управління - головний бухгалтер

(044) 204-79-60 

KukushkaI@sies.gov.ua

Відділ розрахунків з персоналом та підзвітними особами

Семененко Наталія Леонідівна

Головний спеціаліст

(044) 204-79-82 

SemenenkoN@sies.gov.ua

Когутницька Марина Валентинівна

Головний спеціаліст

(044) 204-79-82

KohutnytskaM@sies.gov.ua

Івлєва Юлія Іваніна Головний спеціаліст

IvlievaYu@sies.gov.ua
Кіруца Олена Петрівна
Головний спеціаліст

KirutsaO@sies.gov.ua

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Лозова Віта Юріївна

Начальник відділу

(044) 204-79-89

LozovaV@sies.gov.ua

Якушко-Васьковська Інга Михайлівна

Головний спеціаліст


Yakushko-Vaskovska@sies.gov.ua


Мельниченко Євгенія Юріївна

Головний спеціаліст


MelnychenkoYe@sies.gov.ua

Дутко Тетяна Святославівна
Головний спеціаліст
DutkoT@sies.gov.ua
Ткачук Інна Миколаївна
Головний спеціаліст

TkachukI@sies.gov.ua
Жукова Ольга Олександрівна Провідний документознавець

ZhukovaOO@sies.gov.ua

Планово-економічний відділ

Шеремет Іван Олександрович
Головний спеціаліст

SheremetI@sies.gov.ua
Шестопал Олена Костянтинівна
Головний спеціаліст

ShestopalO@sies.gov.ua

Управління адміністративно-господарської діяльності

Відділ господарського та транспортного обслуговування

Грицьков Сергій Васильович

Заступник начальника Управління - начальник відділу


HrytskovS@sies.gov.ua

Побережна Олена Євгенівна

Головний спеціаліст

(044) 204-79-92

PoberezhnaO@sies.gov.ua


Франчук Юрій Володимирович Головний спеціаліст

FranchukYu@sies.gov.ua

Лущай Сергій Віталійович

Провідний інспектор


LushchaiS@sies.gov.ua

Степанюк Олена Вікторівна
Провідний документознавець (044) 204-79-32
StepaniukO@sies.gov.ua

Відділ договірних відносин та закупівель

Затонська Ніна Володимирівна
Заступник начальника Управління - начальник відділу
(044) 204-79-11
ZatonskaN@sies.gov.ua

Божко Людмила Олександрівна

Головний спеціаліст

(044) 204-79-69

BozhkoL@sies.gov.ua

Карачун Катерина Олегівна 

Головний спеціаліст


KarachunK@sies.gov.ua

Гунько Світлана Василівна Провідний інспектор
(044) 204-79-08  HunkoS@sies.gov.ua
Ігнатенко Дмитро
Олександрович
Провідний інспектор

IhnatenkoD@sies.gov.ua
Сахно Лідія Іванівна
Провідний інспектор

SakhnoL@sies.gov.ua

Відділ тендерних процедур

Ткаченко Людмила Дмитрівна
Начальник відділу

(044) 204-79-05

TkachenkoL@sies.gov.ua

Стангріт Тетяна Вікторівна


Головний спеціаліст (044) 204-79-36
StanhritT@sies.gov.ua
Купченко Олена Володимирівна
Головний спеціаліст

KupchenkoO@sies.gov.ua

Управління документообігу

Кравченко Ірина Анатоліївна

Начальник Управління

(044) 204-79-23

KravchenkoI@sies.gov.ua


Відділ попереднього розгляду документів

Єлісєєв Андрій Дмитрович

Головний спеціаліст

(044) 204-79-61

YelisieievA@sies.gov.ua

Самарська Лариса Леонідівна
Головний спеціаліст

SamarskaL@sies.gov.ua

Демченко Ірина Вікторівна

Провідний спеціаліст

(044) 204-79-61

SteblevetsI@sies.gov.ua

Рудчик Ганна Вікторівна
Провідний консультант

RudchykH@sies.gov.ua

Загальний відділ

Машевська Тетяна Вікторівна

Головний спеціаліст

(044) 204-79-95

MashevskaT@sies.gov.ua

Губень Наталія Віталіївна Головний спеціаліст

HubenN@sies.gov.ua
Косенко Леся Петрівна
Провідний документознавець

KosenkoL@sies.gov.ua

Відділ по роботі із зверненнями громадян та забезпечення доступу до публічної інформації

Гудзь Анна Геннадіївна
Заступник начальника Управління - начальник відділу (044) 204-79-22
HudzA@sies.gov.ua

Францева Галина Іванівна

Головний спеціаліст

(044) 204-79-86

FrantsevaH@sies.gov.ua

Побережник Євгенія Василівна

Головний спеціаліст

(044) 204-79-21

PoberezhnykYe@sies.gov.ua


Пишна Вікторія Василівна Головний спеціаліст
PyshnaV@sies.gov.ua

Бурлакова Надія Сергіївна

Провідний документознавець

(044) 204-79-21

BurlakovaN@sies.gov.ua

Управління по роботі з персоналом

Козак Тетяна Анатоліївна

Начальник Управління

(044) 204-79-15

KozakT@sies.gov.ua

Відділ кадрового забезпечення

Алмаєва Оксана Василівна

Заступник начальника Управління - начальник відділу

(044) 204-79-31

AlmaievaO@sies.gov.ua


Потапова Тетяна Валеріївна
Головний спеціаліст
(044) 204-79-31
PotapovaT@sies.gov.ua
Панкратова Наталя Євгенівна

Головний спеціаліст


PankratovaN@sies.gov.ua

Різак Людмила Миколаївна

Головний спеціаліст

(044) 204-79-31

RizakL@sies.gov.ua


Крижановська Світлана Леонідівна Головний спеціаліст
KryzhanovskaS@sies.gov.ua

Відділ роботи з персоналом, навчання та підвищення кваліфікації

Готліб Ніна Миколаївна

Начальник відділу

(044) 204-79-20

HotlibN@sies.gov.ua

Старостенко Тамара Яківна
Головний спеціаліст
StarostenkoT@sies.gov.ua

Булига Алла Сергіївна

Провідний документознавець

(044) 204-79-30

BulyhaA@sies.gov.ua


Відділ роботи з пошуку та добору персоналу

Бондаренко Ірина Олександрівна
Начальник відділу (044) 204-79-19
BondarenkoI@sies.gov.ua

Бабич Євгенія Іванівна

Головний спеціаліст

(044) 204-79-19

BabychYe@sies.gov.ua
Хоменко Тетяна Олександрівна
Головний спеціаліст
(044) 204-79-19
KhomenkoT@sies.gov.ua
Волосянський Юрій Миколайович
Головний спеціаліст
(044) 204-79-19
VolosianskyiYu@sies.gov.ua

Управління аналітично-організаційної роботи

Скліфус Галина Анатоліївна
Начальник Управління (044) 204-79-41
SklifusH@sies.gov.ua

Відділ аналітичної роботи

Ляшенко Галина Костянтинівна

Начальник відділу

(044) 204-79-91

LiashenkoH@sies.gov.ua

Відділ інформаційних технологій та захисту інформації

Лобок Максим Миколайович
Начальник Відділу (044) 204-79-39
LobokM@sies.gov.ua
Верзун Андрій Вікторович
Заступник начальника Відділу
(044) 204-79-39
VerzunA@sies.gov.ua

Старцев Олександр Васильович

Головний спеціаліст

(044) 204-79-40

StartsevO@sies.gov.ua

Радкевич Микола Васильович
Провідний інженер з комп'ютерних систем
(044) 204-79-40  RadkevychM@sies.gov.ua
Горбачов Вадим Олександрович Провідний інженер з комп'ютерних систем

HorbachovV@sies.gov.ua
Селезньов Дмитро Сергійович
Провідний інженер з комп'ютерних систем

SelezniovD@sies.gov.ua
Кучмай Олексій Олегович
Провідний інженер з комп'ютерних систем

KuchmaiO@sies.gov.ua

Відділ взаємодії з громадськістю та ЗМІ

Корченов Іван Олександрович
Головний спеціаліст


KORChENOVI@sies.gov.ua
Шлапко Діана Сергіївна
Головний спеціаліст
(044) 204-79-91
ShlapkoD@sies.gov.ua

Відділ внутрішнього аудиту

Бринюк Яніна Михайлівна

Начальник Відділу

(044) 204-79-68

BryniukYa@sies.gov.ua

Якубсон Ірина Станіславівна

Головний спеціаліст


YakubsonI@sies.gov.ua

Котенко Лідія Зеновіївна
Головний спеціаліст

KotenkoL@sies.gov.ua
Дмитренко Катерина Василівна
Головний спеціаліст
(044) 204-79-53
dmytrenkok@sies.gov.ua

Відділ аналізу діяльності суб'єктів електроенергетики

Бєлан Олена Володимирівна  Начальник Відділу
BielanO@sies.gov.ua
Кіселевський Станіслав Олексійович Заступник начальника Відділу
KiselevskyiS@sies.gov.ua
Шутая Ірина Василівна
Провідний консультант


ShutaiaI@sies.gov.ua
Алієва Каріна Азерівна
Провідний консультант

AliievaK@sies.gov.ua 

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Герасименко Олександр

Олександрович

Завідувач сектору

(044) 204-79-84

HerasymenkoO@sies.gov.ua

Алєксєєва Ольга Анатоліївна
Головний спеціаліст
AlieksieievaO@sies.gov.ua

Сектор забезпечення роботи керівництва

Ільєнченко Руслан Михайлович  
Провідний консультант 
IlienchenkoR@sies.gov.ua 

Сектор контролю

Царенко Інна Борисівна

Завідувач сектору

(044) 204-79-74

tsarenkoI@sies.gov.ua


Панькова Оксана Володимирівна
Головний спеціаліст
PankovaO@sies.gov.ua

Сектор мобілізаційної роботи та з питань оборони

Білошицький Юрій Петрович

Завідувач сектору

(044) 204-79-63

Biloshytskyiyu@sies.gov.ua

Сектор з питань цивільного захисту та охорони праці

Дубягіна Наталія Миколаївна

Завідувач сектору


DubiahinaN@sies.gov.ua

Сектор режимно-секретної роботи

Сліпка Сергій Олександрович

Головний спеціаліст

(044) 204-79-34

SlipkaS@sies.gov.ua

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux